Úspěšné manažerky výtvarnicemi

Přestože počasí za okny luxusní pražské karlínské novostavby z let 2009/2011 Main Point, připomínalo spíše podzim nežli pozdní jaro, příjemná atmosféra probíhající za jeho mohutnými zdmi, mohla být jen stěží narušena. Proběhl zde totiž v pořadí již sedmý cyklus speciálního setkávání, zvaného INSPIROMAT, jehož hlavním pořadatelem je Klub manažerek. I letos, stejně tak, jako v předešlých ročnících, si mohly jak zájemkyně z řad manažerek, tak i nejširší veřejnosti, přijít poslechnout, jak výjimečné – životní, tak i podnikatelské příběhy výrazných žen ve svých profesích. A ani letos to neznamenalo, že by byly vítány jen ženy, neboť setkávací cyklus je pokaždé otevřený všem zájemcům právě proto, že si klade za primární cíl, (jak už ostatně praví i jeho název), dávat široké veřejnosti inspiraci.

„Inspiromat, neboli inspirativní den s inspirativními lidmi, dává výjimečnou příležitost nechat se inspirovat příběhy, názory a zkušenostmi výjimečných osobností z různých oborů.“ Vysvětluje Dr. Lenka Tomešová, předsedkyně Klubu manažerek, klubu, který sdružuje již 19 let podnikatelky a manažerky z různých oborů i míst České republiky.

Historicky první setkání INSPIROMAT proběhlo roku 2015 a jeho náplní byly, (podobně jako i v případě pozdějších ročníků) zejména otázky okolo vlastních manažerských příběhů, ale třeba i poměrně nadčasové dilema mnohých žen, zda je lepší být „máma nebo manažerka“ či nejrůznější vyprávění o cestách, vedoucích k úspěchu…  Mezi hlavními účinkujícími se tak za pět let existence události, vystřídala již velká řada významných ženských jmen českého byznysu, k nimž patří například Ing. Jaroslava Valová a mnoho dalších.

Letošní – sedmé setkání INSPIROMATU bylo zaměřeno na osobnosti nejprestižnější světové podnikatelské soutěže EY Podnikatel roku a na improvizovaném pódiu Main Pointu se tak o své životní i manažerské příběhy podělily nejen nositelky titulu EY Podnikatel roku – paní Simona Kijonková, Alexandra Kala či Radka Prokopová, ale i vedoucí partnerka EY v části regionu střední a jihovýchodní Evropy – paní Magdaléna Souček. Luxusní a příjemně pozitivní atmosféru události ovšem letos podtrhla i mimořádná a současně premiérová akce Klubu manažerek, jíž se stala speciální vernisáž obrazů některých jejích členek. „Bylo by zajímavé, kdyby tradice výstav výtvarných děl pokračovala a samozřejmě, bylo by skvělé, když by do ní svými výtvarnými díly přispěly i další výjimečné ženy z řad Klubu.“ Zamyslela se předsedkyně Klubu manažerek Tomešová. Letošní výtvarná „premiéra“ tak patřila hned třem zajímavým dámám, jejichž koníčkem a mnohdy i druhým odborným zájmem je malířství a výtvarničina.

Nádherná zvířátka, malovaná na plochách přírodních kamenů či postavu baletky s názvem Nikola – (akryl na dřevě), předvedla například paní Monika Valéria Javorková, absolventka VŠCHT v Praze, která zastávala po léta vrcholné manažerské pozice, ale umění jí nikdy nebylo cizí. K aktivnímu malování ji prý přivedla právě nadlouho utlumená záliba z mládí, a v současné době se malbou proto zabývá již systémově. Ráda zkouší nové techniky a různé materiály, například práci se sklem, textilem či plastem a vyniká malbou na kámen. Ke své tvorbě s úsměvem prozradila, že ji těší každý ohlas na její dílo, ale nejvíce ji u srdce potěší přeci jen především kladná reakce ze strany jejích tří vnoučat, které mají v oblibě právě její „barevné zvířecí kamínky“.

S, až impresionisticky laděným plátnem s lekníny, se prezentovala další umělecky zaměřená členka Klubu manažerek – paní Ivana Švrčulová, ekonomka a absolventka řady uměleckých kurzů ve výtvarném Serafinu. Malbě a výtvarnému umění se věnuje naplno od roku 2009, kdy se, podobně, jako její kolegyně M. V. Javorková rozhodla, splnit si svou touhu z mládí, být výtvarnicí. Ve výčtu jejích aktivit (studovaných, zkoušených i provozovaných) se tak objevuje například i kreslení tužkou pravou mozkovou hemisférou, malování akrylem a olejem či reálná kresba. Od roku 2016 je Ivana Švrčulová vedoucí a současně i lektorkou malířského Ateliéru Káraný a v rámci vlastního vzdělávání absolvovala například i kurz z dějin umění.

Třetí autorkou, která předvedla svá díla, byla paní Jiřina Chrtková, jednatelka reklamního studia a fotoateliéru, absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. I když umění je v podstatě hlavní náplní její celoživotní profese, konkrétně malování se, jak sama uvedla, věnovala dlouho spíše jen okrajově. Nejčastěji pak ve volném čase a z osobního zájmu, ale vždy s velkým nadšením. Mezi její oblíbené techniky patří kresba tužkou, akvarel, linoryt či malba na hedvábí. Za jakýsi zlom ve své malířské dráze však označuje především rok 2015 a studia u MgA. IIdara Youssoupova, který ji přivedl mnohem více k malbě. Že je malba její silnou stránkou, předvedla ostatně i na výstavě v Main Point, a to svými, mnohdy až strhujícími abstrakcemi, plnými barev a příjemné dramatičnosti.

Nejen vernisáž, ale i kompletní setkání INSPIROMATU bylo zakončeno příjemným společenským setkáním zúčastněných u kávy a nezbývá, než se zase těšit, co inspirativního, ale třeba i výtvarného, přinese veřejnosti další, tentokráte již osmé setkání…

 

AUTOR: MK

FOTO: MK,  ARTSTAR V.I.P.

Komentáře z facebooku