Díky, veliké díky!

Vážení čtenáři, dovolte, abych se s vámi podělila o komentář MUDr. Jana Cimického, CSc., který napsal  k mému postřehu „S úsměvem jde všechno líp“ do literárního magazínu ARTSRAR VIP. Mimo jiné jsem v něm vyzdvihla práci kolegyně spisovatelky Hany Mudrové, která již ušila nepočítaně ochranných roušek.  Nepodělila však  s nimi jen rodinu  a členy Obce spisovatelů ČR, kteří si roušky  nemohli opatřit nebo ušít sami, ale pamatovala i na pacienty, například  v centru duševního zdraví – Modré laguně v Praze.  K našemu upřímnému poděkování se připojuje i on:

„Rád se přidávám k velikému poděkování. Zasluhuje jej plně kolegyně Mudrová, jejíž roušky právě došly poštou do naší ordinace a díky jejímu daru má Modrá laguna  potřebné pomůcky! Ano, nebojuje se jen proti viru, ale  už i proti jeho následkům a to pociťujeme v naší profesi obzvláště.  V této době, kdy se začínají zvyšovat nároky na ambulantní specialisty a začínají se hroutit lidé, co ztrácejí zaměstnání či mají jiné problémy, je tato pomoc opravdu úžasná!

Díky, veliké díky!

MUDr. Jan Cimický, CSc.

 

Je potěšující, že se stalo samozřejmostí nezapomínat na druhé, nezištně  si pomáhat a být si vzájemně oporou. Přeji všem pevné zdraví a sílu zákeřnou epidemii  zdárně překonat. Jaroslava Pechová, šéfredaktorka

 

Autor: Jaroslava Pechová

Foto: autor neznámý

Komentáře z facebooku