Poděkování spisovatelce Jaroslavě Pechové

Drazí a milí čtenáři, oznamujeme Vám, že báječná spisovatelka, básnířka a naše velká posila týmu ARTSTAR V.I.P. Jaroslava Pechová, z pracovních důvodů se vzdává pozice šéfredaktorky, kterou nyní zastane Karolína Tmavá. Přesto jsme rádi, že nadále zůstává jako naše čestná redaktorka, která v rámci svých časových možností bude nadále přispívat svými krásnými příspěvky. Děkujeme! Za ARTSTAR V.I.P.  Alexandra Hejlová – Art director a Jindřich Kraus – vedoucí vydání 

„Vážení a milí čtenáři, vzhledem k vytíženosti v nakladatelství Laguna a Obci spisovatelů ČR jsem nucena vedení literárního magazínu ARTSTAR VIP předat  Alexandře Hejlové.  Děkuji všem za přízeň a věřím, že i nadále časopis budete obohacovat svými příspěvky, stejně jako já, v rámci svých časových možností.  Srdečně zdravím, přeji všem pohodové velikonoční svátky a  do dalších dnů především zdraví. Jaroslava Pechová“

 

Autor: Alexandra Hejlová a Jindřich Kraus

Komentáře z facebooku