ANDĚLSKÝ HOROSKOP aneb co vzkazují andělé jednotlivým znamenim na MĚSÍC KVĚTEN

BERANI – ODPUŠTĚNÍ
Zanechte hněvu, zloby a zášti. Nemusíte zapomenout druhému člověku co Vám udělal, stačí když odpustíte. Je to pro Váš klid ! Andělé Vám touto kartou dávají najevo abyste přestali být podráždění a přestali dělat naschvály svému okolí . „Odpuštění znamená : už nechci chovat
v sobě bolest jako reakci na Tvé jednání . “ Vaši andělé jsou připraveni pomoci zbavit se Vašeho neodpuštění. Musíte je však o to požádat.

BÝCI – VYSLYŠENÁ MODLITBA
„Neboj se milovaný ! Tvé modlitby byly slyšeny
a vyslyšeny.“Takto k Vám mluví andělé. Někdy Vám to tak možná nepřipadá, protože čekáte na odpověď neboli nějaké znamení od andělů příliš dlouho. Ale uvědomte si, že i například spadlá kniha  z poličky, spadlé pírko, které najdete.  To jsou znamení a vnuknutí, které Vám andělé právě touto cestou posílají . Je od Vás teď žádána mimořádná pozornost na vše co vidíte, cítíte, říkáte, vnímáte. Od lidí, v roli pozemských andělů  se Vám dostane tento měsíc všeho, oč jste žádali .

BLÍŽENCI – SEBEPŘIJETÍ
Tak podstatné je pro Vás, abyste se zbavili negativního posuzování sebe samých, přijmuli se takoví, jací jste a začali si více věřit, že Vám andělé opět vzkazují to samé během dvou měsíců! Stále jste tak neučinili. „Jste na sebe moc přísní „. Říkají andělé touto kartou. Tím, jak jste nespokojeni sami se sebou si do života přitahujete jen samé negace v podobě nemocí a hádek s okolím. Andělé Vás milují a chtějí aby jste MILOVALI I SAMI SEBE!. A jsou připraveni Vám pomoci. To je Váš úkol na tento měsíc.

RACI – ROVNOVÁHA
Váš režim je v poslední době dost nevyvážený. Touto kartou Vám andělé vzkazují abyste se postarali o rovnoměrné rozdělení svého času mezi práci, spiritualitu a hru. Přepínání, především psychické, může vést ke kožním a zažívacím problémům, protože právě znamení raka je k těmto nemocem náchylné! Menší množství energie vytváří iluzi, že nám 24 hodin denně nestačí, že nestihneme vše, co je potřeba a hlavně, že čas utíká rychleji. Andělé Vás žádají abyste zanesli do svého rozvrhu dávky meditace. Pomůže Vám to k tomu, abyste se mohli dál duchovně vyvíjet a více radovat.

LVI – ANDĚL STRÁŽNÝ
Vaši andělé chtějí, abyste právě teď věděli, jak moc Vás milují.  Láska Vašich andělů je opravdová. A zklamání a faleš, které jste teď okolo sebe měli víc než je zdrávo, Vám od Andělů NIKDY nehrozí. Nejste sami, jak se Vám může zdát.“Jsme tady, nikdy jsme tě neopustili a nikdy tě opustit ani nemůžeme“. Zasloužíte si jejich pomoc a pozornost a proto bude tento měsíc pro Vás ve znamení andělů. Nikdy Vás nesoudí ani neopouštějí kvůli chybám, které děláte!

PANNY – DÚVĚRA
Stále si nedůvěřujete! Proto dostáváte ten samý vzkaz od andělů jako minulý měsíc. Znovu anděly požádejte, aby Vám pomohli rozptýlit obavy, které Vám bráni v tom abyste se mohli radovat ze života naplno.
I když jste prožili v minulosti velká zklamání a tyto zkušenosti Vám nahlodaly viru v sebe i v druhé lidi, je potřeba zase zpátky víru získat. Máte před sebou opět měsíc na to, nějak se s tím poprat. Andělé Vám opět budou nápomocni abyste začli důvěřovat sobě samým. Pak se konečně začnou dít v životě věci tak, jak si přejete.

VÁHY – SVOBODA
Konečně začněte vyjadřovat se svobodou své skutečné myšlenky a pocity. Přestaňte se snažit dělat se lepšími a hezčími než ve skutečnosti jste! Vždyť ti správní lidé, Vás budou milovat právě proto, jací doopravdy jste. Možná se právě teď cítíte chyceni v pasti životních okolností. Touto kartou Vám, ale andělé vzkazují, že jedinými žalářníky, které se kdy ve Vašem životě vyskytli, jste pouze Vy, sami. Když příště začnete větu slovy „musím“, tak zaražte! Poproste anděly ať Vám pomohou najít jinou cestu. Na Vaši prosbu čekají.

ŠTÍŘI – BOŽSKÉ VEDENÍ
Věřte své intuici a jednejte podle ní! Právě teď a celý tento měsíc jste vedeni shůry. Váš vnitřní hlas, Vaše vize, ten pocit, že zkrátka něco víte. To vše se Vám snaží andělé říci a je velice důležité, abyste tomuto vedení věřili a řídili se jim. Máte velké možnosti dojít pomoci tohoto vedení ke svým již zapomenutým tužbám a splnit si sny ze svého dětství . Nezapomeňte, že komunikace s anděly je nezbytná! Hodně štěstí.

STŘELCI – HARMONIE
Vzhledem k tomu, že nedorozumění a konfliktů bylo okolo Vás až moc, ještě jednou se tento měsíc ponese ve znamení andělské karty HARMONIE. Andělé vzkazují: konflikt se řeší, situace, které Vás trápily, odcházejí. Přijímejte vše s vděčnosti! Nezapomeňte děkovat. Prosit stačí jednou. Děkuje se stále. Začíná Vám svítat na nové časy, objeví se opět harmonie ve Vašem životě. Nezapomínejte na lásku a pokoru. Lásku je potřeba nejen přijímat ale i dávat! Pokud dodržíte to, co Vám andělé radí, tak již tento měsíc konflikty utichnou a ukáže se čistá, nová pravda o všech a o všem .

KOZOROZI – NASLOUCHÁNÍ
Tento měsíc je potřeba komunikovat s anděly a jejich poselství je třeba brát opravdu vážně. Možná k Vám někdo prostřednictvím snu promlouval, k něčemu Vás nabádal nebo naopak zrazoval. Právě to, je ono. Dostáváte opakovaně sdělení skrze sny, vize, pocity. Právě touto kartou Vás andělé žádají, ať jim odevzdáte všechny své pochybnosti a obavy a oni Vám správnou cestu právě tímto vedením ukáží. Naslouchejte těmto poselstvím. Důvěřujte jim a řiďte se nimi. Díky tomu se Vám začnou otevírat nové možnosti ve všech sférách Vašeho života . 


VODNÁŘI – SNY
Věnujte pozornost svým snům! Naléhavý vzkaz od andělů. Možná se někdy probouzite s pocitem, že jste ve spánku cestovali, nebo dostali nějaký pokyn. Ptáte se sami sebe, proč si své sny nepamatujete? Vůbec nevadí! Budete se divit, ale poselství a zkušenosti z Vašich snů se nikdy neztrácejí ani nezapomínají. Stávají se totiž součástí Vás a Vašeho nevědomého myšlení a poté jsou díky tomu Vaše činy vedeny moudrosti a láskou Vašeho vyššího já. Andělé se Vám v tomto měsíci budou snažit právě pomocí snů předávat to, co potřebujete vědět. Tak pouze hezké sny, přeji.

RYBY – DUCHOVNÍ RÚST
Radujte se! Nacházíte se v období duchovního růstu. Každý ovšem „naroste“ pouze tou mírou, kterou si zaslouží a na kterou je připraven. Ne všichni jsou schopni unést určité probuzení v duchovní oblasti a můžete mít začít i strach, co všechno Vás může potkat a začít se dít okolo Vás. Odevzdejte tento strach andělům! Právě oni Vám pomůžou dojít na Vaši cestě životem tam, kam je třeba. Andělé Vám vždy pomohou tím nejdokonalejším způsobem. Nezapomínejte na POKORU. Té je tento rok u lidi ve znamení Ryb čím dál méně.  Hodně úspěchů v novém myšlení, přeji!

Ilona Golovleva

 

AUTOR: Ilona Golovleva

FOTO: archiv Ilona Golovleva

 

Komentáře z facebooku