Norimberk: Bavorské historické a romantické městečko!

Krásné bavorské městečko leží na řece Pegnitz, severně od Mnichova. Město je charakteristické hrázděnými domky. Pro někoho jsou symbolem Norimberka bavorské klobásky, perník a vánoční trhy. Pro další je městem Albrechta Dürera, německého romantismu, skvostných kostelů, památek a muzeí.

Historie Norimberka se píše téměř tisíciletí. První písemný doklad se jménem Noremberc nese datum 16. 7. 1050. Tento den je považován za založení města a slaví se jako výročí. Štaufští panovníci Svaté říše římské tu nechali postavit hrad, který se později stal císařským sídlem. Pod jeho ochranou se sídlo rychle rozrůstalo a díky poloze na důležitých kupeckých stezkách vzkvétalo.

V roce 1219 bylo povýšeno na svobodné říšské město a brzy se přeměnilo ve významné obchodní a následně i politické středisko. Místní hrad se stal symbolem královské moci a město pokladnicí německé říše, kde byly uloženy korunovační klenoty.

V roce 1356 vydává Karel IV. Zlatou bulu, která mj. ukládá, že každý nový římský císař je povinen svolat svůj první sjezd, jednu z nejdůležitějších evropských událostí, právě do Norimberka. Zlatým věkem města je 15. a 16. století, kdy pokračuje prudký rozmach obchodu, věd a umění.

Nejen v Praze, ale i v Norimberku, nejdete Karlův most (německy Karlsbrücke) – název dvou mostů, které se překlenují řeku Pegnitz ve starém městě Norimberku.

Na Hlavním náměstí (Hauptmarkt) stojí kostel Panny Marie (Frauenkirche), který v roce 1355 založil Karel IV. Je na místě, kde bývala synagoga, k jejímuž zbourání – a pogromu na židovskou komunitu – dal panovník svolení, aby si zajistil přízeň představitelů města. V kostele nechal pokřtít svého syna a pozdějšího krále Václava IV. Na orloji kostela, jehož autorem je zřejmě Petr Parléř, stavitel Svatovítského chrámu na Pražském hradě, vždy v poledne sedm kurfiřtů vzdává Karlu IV. hold.

Moderní umění symbolizuje alegorická kašna Ehekarussell neboli Manželský kolotoč, kterou v letech 1977-1984 vytvořil sochař Jürgen Weber. Bronzové plastiky na mramorové kašně velmi naturalisticky zobrazují radosti a strasti manželství od prvního vzplanutí přes hádky až po smrt. Inspirací pro vznik kašny byla báseň Sladkohořký život manželský norimberského básníka a dramatika Hanse Sachse (1494-1576).

Na kopci v severovýchodním cípu Sebeldu stojí císařský hrad. Výrazný komplex budov s věžemi a nádvořími se táhne na pískovcovém hřbetu v délce 200 m. Z původní malé tvrze se v 11. století stalo opevněné sídlo, které sloužilo panovníkům při jejich cestách po říši.

Cestou z hradu si prohlédněte opevnění. Hradby kolem města měly původně 130 věží a lemoval je široký pás země, kde nic nerostlo. Celý obranný systém byl vybudován za pouhých sedm let. Pak se zastavte v Městském muzeu Fembohaus, které sídlí v honosném kupeckém domě z konce 16. století s renesančním průčelím.

V jedné z uliček pod hradem stojí hrázděný dům, v němž žil nejslavnější místní rodák Albrecht Dürer (1471-1528). Uvnitř je stálá expozice věnovaná jeho životu a dílu včetně ateliéru a tiskárny se vzorky nedokončených prací.

K vidění jsou originální grafiky i kopie slavných obrazů. V přízemí se můžete vyfotit u zvětšeniny proslulého autoportrétu, kde Dürer sám sebe ztvárnil jako Ježíše. Hned vedle domu sídlí slavná pivnice Augustiner Zur Schranke, kde mají např. kouřové pivo.

Na blízkém náměstí Albrechta Dürera je vchod do městského podzemí. Velká část starého města, celkem 25 000 m², je totiž poddolována. Štoly a sklepní systémy původně sloužily pro výrobu a skladování piva.

Krásná kašna (Schöner Brunnen) se nachází na západní straně náměstí Hauptmarkt stejně jako kostel Panny Marie.  Kašna byla zhotovena v gotickém stylu roku 1396 a jedná se o kamennou věž tyčící se do výše 19 metrů. Kolem věže je 40 soch ve čtyřech řadách nad sebou (alegorie filozofie, sedmi svobodných umění, čtyři evangelisté a čtyři církevní otcové, sedm kurfiřtů, devět hrdinů, sedm proroků a Mojžíš). Kašnu ohraničuje kovaná mříž z roku 1587 a na mříži je umístěn „norimberský zlatý prsten“ (kroužek norimberských řemeslnických tovaryšů). Traduje se, že prsten splní přání tomu, kdo jím otočí dokola.

Foto: Alexandra Hejlová, nuernberg.de

Komentáře z facebooku