ANDĚLSKÝ HOROSKOP aneb co vzkazují andělé jednotlivým znamenim na MĚSÍC KVĚTEN

BERANI – ODPUŠTĚNÍ
Zanechte hněvu, zloby a zášti. Nemusíte zapomenout druhému člověku co Vám udělal, stačí když odpustíte. Je to pro Váš klid ! Andělé Vám touto kartou dávají najevo abyste přestali být podráždění a přestali dělat naschvály svému okolí . „Odpuštění znamená : už nechci chovat
v sobě bolest jako reakci na Tvé jednání . “ Vaši andělé jsou připraveni pomoci zbavit se Vašeho neodpuštění. Musíte je však o to požádat.

BÝCI – VYSLYŠENÁ MODLITBA
„Neboj se milovaný ! Tvé modlitby byly slyšeny
a vyslyšeny.“Takto k Vám mluví andělé. Někdy Vám to tak možná nepřipadá, protože čekáte na odpověď neboli nějaké znamení od andělů příliš dlouho. Ale uvědomte si, že i například spadlá kniha  z poličky, spadlé pírko, které najdete.  To jsou znamení a vnuknutí, které Vám andělé právě touto cestou posílají . Je od Vás teď žádána mimořádná pozornost na vše co vidíte, cítíte, říkáte, vnímáte. Od lidí, v roli pozemských andělů  se Vám dostane tento měsíc všeho, oč jste žádali .

BLÍŽENCI – SEBEPŘIJETÍ
Tak podstatné je pro Vás, abyste se zbavili negativního posuzování sebe samých, přijmuli se takoví, jací jste a začali si více věřit, že Vám andělé opět vzkazují to samé během dvou měsíců! Stále jste tak neučinili. „Jste na sebe moc přísní „. Říkají andělé touto kartou. Tím, jak jste nespokojeni sami se sebou si do života přitahujete jen samé negace v podobě nemocí a hádek s okolím. Andělé Vás milují a chtějí aby jste MILOVALI I SAMI SEBE!. A jsou připraveni Vám pomoci. To je Váš úkol na tento měsíc.

RACI – ROVNOVÁHA
Váš režim je v poslední době dost nevyvážený. Touto kartou Vám andělé vzkazují abyste se postarali o rovnoměrné rozdělení svého času mezi práci, spiritualitu a hru. Přepínání, především psychické, může vést ke kožním a zažívacím problémům, protože právě znamení raka je k těmto nemocem náchylné! Menší množství energie vytváří iluzi, že nám 24 hodin denně nestačí, že nestihneme vše, co je potřeba a hlavně, že čas utíká rychleji. Andělé Vás žádají abyste zanesli do svého rozvrhu dávky meditace. Pomůže Vám to k tomu, abyste se mohli dál duchovně vyvíjet a více radovat.

LVI – ANDĚL STRÁŽNÝ
Vaši andělé chtějí, abyste právě teď věděli, jak moc Vás milují.  Láska Vašich andělů je opravdová. A zklamání a faleš, které jste teď okolo sebe měli víc než je zdrávo, Vám od Andělů NIKDY nehrozí. Nejste sami, jak se Vám může zdát.“Jsme tady, nikdy jsme tě neopustili a nikdy tě opustit ani nemůžeme“. Zasloužíte si jejich pomoc a pozornost a proto bude tento měsíc pro Vás ve znamení andělů. Nikdy Vás nesoudí ani neopouštějí kvůli chybám, které děláte!

PANNY – DÚVĚRA
Stále si nedůvěřujete! Proto dostáváte ten samý vzkaz od andělů jako minulý měsíc. Znovu anděly požádejte, aby Vám pomohli rozptýlit obavy, které Vám bráni v tom abyste se mohli radovat ze života naplno.
I když jste prožili v minulosti velká zklamání a tyto zkušenosti Vám nahlodaly viru v sebe i v druhé lidi, je potřeba zase zpátky víru získat. Máte před sebou opět měsíc na to, nějak se s tím poprat. Andělé Vám opět budou nápomocni abyste začli důvěřovat sobě samým. Pak se konečně začnou dít v životě věci tak, jak si přejete.

VÁHY – SVOBODA
Konečně začněte vyjadřovat se svobodou své skutečné myšlenky a pocity. Přestaňte se snažit dělat se lepšími a hezčími než ve skutečnosti jste! Vždyť ti správní lidé, Vás budou milovat právě proto, jací doopravdy jste. Možná se právě teď cítíte chyceni v pasti životních okolností. Touto kartou Vám, ale andělé vzkazují, že jedinými žalářníky, které se kdy ve Vašem životě vyskytli, jste pouze Vy, sami. Když příště začnete větu slovy „musím“, tak zaražte! Poproste anděly ať Vám pomohou najít jinou cestu. Na Vaši prosbu čekají.

ŠTÍŘI – BOŽSKÉ VEDENÍ
Věřte své intuici a jednejte podle ní! Právě teď a celý tento měsíc jste vedeni shůry. Váš vnitřní hlas, Vaše vize, ten pocit, že zkrátka něco víte. To vše se Vám snaží andělé říci a je velice důležité, abyste tomuto vedení věřili a řídili se jim. Máte velké možnosti dojít pomoci tohoto vedení ke svým již zapomenutým tužbám a splnit si sny ze svého dětství . Nezapomeňte, že komunikace s anděly je nezbytná! Hodně štěstí.

STŘELCI – HARMONIE
Vzhledem k tomu, že nedorozumění a konfliktů bylo okolo Vás až moc, ještě jednou se tento měsíc ponese ve znamení andělské karty HARMONIE. Andělé vzkazují: konflikt se řeší, situace, které Vás trápily, odcházejí. Přijímejte vše s vděčnosti! Nezapomeňte děkovat. Prosit stačí jednou. Děkuje se stále. Začíná Vám svítat na nové časy, objeví se opět harmonie ve Vašem životě. Nezapomínejte na lásku a pokoru. Lásku je potřeba nejen přijímat ale i dávat! Pokud dodržíte to, co Vám andělé radí, tak již tento měsíc konflikty utichnou a ukáže se čistá, nová pravda o všech a o všem .

KOZOROZI – NASLOUCHÁNÍ
Tento měsíc je potřeba komunikovat s anděly a jejich poselství je třeba brát opravdu vážně. Možná k Vám někdo prostřednictvím snu promlouval, k něčemu Vás nabádal nebo naopak zrazoval. Právě to, je ono. Dostáváte opakovaně sdělení skrze sny, vize, pocity. Právě touto kartou Vás andělé žádají, ať jim odevzdáte všechny své pochybnosti a obavy a oni Vám správnou cestu právě tímto vedením ukáží. Naslouchejte těmto poselstvím. Důvěřujte jim a řiďte se nimi. Díky tomu se Vám začnou otevírat nové možnosti ve všech sférách Vašeho života . 


VODNÁŘI – SNY
Věnujte pozornost svým snům! Naléhavý vzkaz od andělů. Možná se někdy probouzite s pocitem, že jste ve spánku cestovali, nebo dostali nějaký pokyn. Ptáte se sami sebe, proč si své sny nepamatujete? Vůbec nevadí! Budete se divit, ale poselství a zkušenosti z Vašich snů se nikdy neztrácejí ani nezapomínají. Stávají se totiž součástí Vás a Vašeho nevědomého myšlení a poté jsou díky tomu Vaše činy vedeny moudrosti a láskou Vašeho vyššího já. Andělé se Vám v tomto měsíci budou snažit právě pomocí snů předávat to, co potřebujete vědět. Tak pouze hezké sny, přeji.

RYBY – DUCHOVNÍ RÚST
Radujte se! Nacházíte se v období duchovního růstu. Každý ovšem „naroste“ pouze tou mírou, kterou si zaslouží a na kterou je připraven. Ne všichni jsou schopni unést určité probuzení v duchovní oblasti a můžete mít začít i strach, co všechno Vás může potkat a začít se dít okolo Vás. Odevzdejte tento strach andělům! Právě oni Vám pomůžou dojít na Vaši cestě životem tam, kam je třeba. Andělé Vám vždy pomohou tím nejdokonalejším způsobem. Nezapomínejte na POKORU. Té je tento rok u lidi ve znamení Ryb čím dál méně.  Hodně úspěchů v novém myšlení, přeji!

Ilona Golovleva

 

AUTOR: Ilona Golovleva

FOTO: archiv Ilona Golovleva

 

Líbání podle zvěrokruhu: Jak je na tom BÝK ( 21. 4. – 20. 5.)?

Býk je rozený praktik, nadšený a oddaný milovník přírody, člověk s dobrým odhadem a mimořádný požitkář. . Jde o druhé znamení zvěrokruhu, které je pevné, zemské, severní, záporné, ženské, magnetické, jednoduché a zvířecí. Vládcem celého znamení je Venuše.

Býk je ve svých názorech mimořádně konzervativní, bývá velmi upřímný,dost  trpělivý, klidný. Jeho city jsou vždy silné, má sklon k ´vášnivým prožitkům. K jeho vlastnostem patří velká smyslnost, někdy také sobectví, svéhlavost a materialismus.

Jeho polibky jsou zpočátku opatrné, ale jsou stoprocentně upřímné. Býkovi nevadí, když zůstane jenom u polibků, je vytrvalý a klidně si počká, co se stane dál. Netlačí na pilu, ale nedá se jen tak odradit.

Ilustrace ke knize KNIHA O LÍBÁNÍ – Alexandra Hejlová

Příspěvek byl zpracován podle knihy Marie Formáčkové a Jindřicha Krause KNIHA O LÍBÁNÍ, vydané nakladatelstvím Jindřich Kraus – Pragoline,www.jindrichkraus.cz .  Kniha je k dostání u všech knihkupců a také v elektronické podobě na www.kosmas.cz.  

 

AUTOR:   Marie Formáčková, zpracovala  Alexandra Hejlová

FOTO:   Nakladatelství Jindřich Kraus – Pragoline

Znamení Býka – Vladimír Hochman

Tu je býčí znamení,

síla z něho pramení.

Ten, kdo s býky zápasí,

toho útěk nespasí.

Máš-li kord či jazyk hbitý,

s býky Ty se můžeš bíti.

Přátelské to znamení,

síla z něho pramení.

 

Autor: Vladimír Hochman

Foto: Kresba – Vladimír Hochman

 

Líbání podle zvěrokruhu: Jak je na tom BERAN ( 21. 3. – 20. 4.)?

Beran je rozený vůdce, nadšenec, průkopník, válečník, hráč, odvážlivec.

Jde o první znamení zvěrokruhu, je základní, mužské, ohnivé, násilné, zvířecí a jednoduché.  Jeho vládcem je Mars a Pluto.

Je aktivní, energický, rychlý, výkonný, samostatný, ctižádostivý, podnikavý, odvážný a sebevědomý, někdy poněkud hádavý, zbytečně pyšný, trochu panovačný, často  přeceňující sám sebe, mívá okamžiky, kdy je dokonce surový a tvrdohlavý, ovšem to vše souvisí s jeho vrozeným vůdcovstvím. Jeho hlavní vlastností je, že s velkým nadšením a nasazením překonává životní překážky.

Přesně podle toho se projevuje v líbání. Jeho polibky jsou rychlé a přizpůsobivé, plné potěšení a energie, ale nevydrží se líbat dlouho, jeho radost z líbání rychle pomine, když vztah nikam dál nepokračuje. Zkrátka ho nebaví nekonečně dlouho se líbat.

Ilustrace ke knize KNIHA O LÍBÁNÍ – Alexandra Hejlová

Příspěvek byl zpracován podle knihy Marie Formáčkové a Jindřicha Krause KNIHA O LÍBÁNÍ, vydané nakladatelstvím Jindřich Kraus – Pragoline,www.jindrichkraus.cz .  Kniha je k dostání u všech knihkupců a také v elektronické podobě na www.kosmas.cz.  

 

AUTOR:   Marie Formáčková, zpracovala  Alexandra Hejlová

FOTO:   Nakladatelství Jindřich Kraus – Pragoline

 

ANDĚLSKÝ HOROSKOP aneb co vzkazují andělé jednotlivým znamenim na MĚSÍC BŘEZEN

BERANI – OKOUZLENÍ
Už jste asi začali, ale pokud ne, zkuste se opět koukat na svět očima dítěte. Pamatujete, jak byl svět úžasný, když jste byli dětI ? Andělé Vás žádají, aby jste oprášili svůj smysl pro tajemno a zázračno ( protože Vy ho máte opravdu hodně !!) a rozpomněli se, že všude kolem Vás je zázračná síla. A díky ní a radosti, která z Vás bude opět vyzařovat bude vstupovat do života vše, co si přejete.

BÝCI – PŘÁTELSTVÍ
Právě teď začíná docházet k velkým změnám ve Vašich vztazích s přáteli. Je potřeba si uvědomit, že pravé přátelství je víc než cokoli jiného. Právě láska od opravdového přítele Vám velmi pomůže, když se zrovna necítíte nejlépe. A pokud o nějakého přítele přijdete, protože si už nemáte co předat, věřte, že andělé Vám pomohou k seznámení se s člověkem, který bude při Vás stát, když to bude nejvíc potřeba.

BLÍŽENCI – POŽEHNÁNÍ
Andělé Vám právě teď pomáhají. Žádejte je o pomoc, a když začne přicházet, přijměte ji.  Možná máte poslední dobou problémy, prosíte a nic nepřichází… Nezoufejte a věřte, že andělé při Vás stojí a dávají Vám porci lásky a světla navíc! Pouze Váš strach Vás zaslepuje a proto máte pocit, že Vás nikdo nechrání. Zdaleka tomu tak není! Tak hlavu vzhůru, pomoc je nablízku.

RAK – HARMONIE
V situaci, která Vás trápila se konflikt právě řeší. Štěstí si už zasloužíte, tak ho začněte s vděčností přijímat. Přestaňte považovat situaci za problém a dívejte se na svět více radostněji. Když si udržite takto „nadnesený úhel pohledu“, vše se řeší rychleji. Andělé Vám touto kartou vzkazují, že stojí při Vás a jsou nápomocni. Konflikty utichnou a objeví se čistá a nová pravda o všech a o všem .

LEV – NOVÁ LÁSKA
Ve Vašem milostném životě začíná nová kapitola. Ať už s partnerem stávajícím nebo zcela novým . Andělé Vám vzkazují, že si máte všímat nových lidí, objevujících se ve Vašem životě nebo změny chování Vašeho partnera. Více otevřete své srdce! Dokud tak neučiníte, láska, kterou tolik potřebujete, se k Vám bude těžko dostávat. Nastal čas nádherných změn k Vašemu nejvyššímu dobru a v partnerských vztazích opět naleznete pouze to krásné.

PANNY – DÚVĚRA
Důvěřujte si! Andělé jsou s Vámi a pomůžou rozptýlit obavy, které Vám brání v tom, aby jste se radovali ze života naplno. Andělé vědí, že jste v minulosti prožili zklamání. Přesto je třeba se stále držet víry! Tato karta zdůrazňuje význam sebedůvěry. Právě nyní je vhodná doba opět sebedůvěru získat a chyby, které jste v minulosti udělali, smazat. Život je krásný. A co bylo, to už stejně nevrátíme. Máte před sebou velmi šťastné období . To Vám vzkazují andělé.

VÁHY – HRAVOST
Andělé Vás nabádají k tomu, aby jste ve svém životě měli více radosti ! Radost je nezbytnost, nikoli luxus. Andělé vědí, že máte spoustu povinností a potřebujete nepřetržitý přísun času, peněz a dalších zdrojů. I když nemáte na „hraní si “ čas nebo finance, pamatujte, že právě hravost je skvělá investice. Když se radujete a smějete, jste uvolnění. A v tuto chvíli přichází více nápadů a energie. Tím se lépe napojíte k andělskému vedení. A andělé už se na Vás těší a jsou připraveni s pomocí rychleji uskutečnit Vaše přání .

ŠTÍŘI – ANDĚL STRÁŽNÝ
Andělé chtějí, abyste věděli jak moc Vás miluji . „Jsme tady. Nikdy jsme Tě neopustili a nikdy Tě ani opustit nemůžeme“! Zasloužíte si jejich pomoc a pozornost. Nikdy Vás nesoudí ani neopouštějí kvůli chybám, které děláte. Vše bude zase v pořádku a Váš život bude plný radosti. Jen nezapomínejte
s anděly komunikovat! Pouze to od Vás žádají.

STŘELCI – POMOCNÍCI
Neviditelní pomocníci … andělé, duchovní učitelé, kteří Vás milují, ochraňují a vedou. To je význam této karty. Nejste sami a jste v bezpečí. Jste součástí úžasného a mocného týmu dobrotivých bytostí! Jen je třeba častěji s nimi mluvit. Hovořte s nimi v duchu o všem a brzy spatříte důkazy jejich existence. Zakrátko Vás andělé povedou k tomu, aby jste i Vy pomáhali druhým.

KOZOROZI – PRAVDA A INTEGRITA
Jste vedeni k tomu, abyste byli více upřímní a pravdiví ve všem svém jednání a činech . „Opusťte všechno, jež neodráží Vaše nejvyšší záměry „. Když otevřete ruce a nemocnou situaci pustíte ze svého sevření může do ni opět vstoupit světlo. K zázrakům totiž dochází teprve vždy, když obtížnou situaci odevzdáme. Když se rozhodnete být k sobě pravdiví. Očekávejte zázrak. Andělé Vám chtějí právě teď být nápomocni.

VODNÁŘI – SNY
Nyní věnujte pozornost svým snům! Jejich prostřednictvím se k Vám bude dostávat důležité sdělení. Někdy se možná probouzíte s pocitem, že jste ve spánku cestovali nebo dostali nějaký pokyn. Sny se budou teď stávat součástí Vašeho života a proto je třeba se na ně zaměřit. Andělé Vám pomohou k tomu, aby se Vaše sny měnily v činy a byly vedeny pouze s moudrosti a láskou. Motivy, které se Vám budou opakovat jsou poselstvím, které se Vám snaží předat Vaše vyšší já a andělé.

RYBY – ODEVZDÁNÍ
Pusťte se všeho co Vás trápí! Všechno co odevzdáte bude právě teď nahrazeno něčím novým. Andělé Vám nyní pomáhají. Pokud situaci, která Vás trápí, svíráte ve svých rukou, není možnost jejího uzdravení. Prostřednictvím této karty Vás andělé žádají, abyste se nesnažili mít kontrolu nad tím, jak vše dopadne. Odpoutejte se a dovolte jim, ať Vám pomůžou. Andělé se na pomoc pro Vás již těší.

 

Ilona Golovleva

 

AUTOR: Ilona Golovleva

FOTO: archiv Ilona Golovleva

 

ANDĚLSKÝ HOROSKOP aneb co vzkazují andělé jednotlivým znamenim na MĚSÍC ÚNOR

Máme tu únor a PRAVIDELNÉ MĚSÍČNÍ HOROSKOPY – ANEB , CO VÁM VZKAZUJÍ NA TENTO MĚSÍC ANDĚLÉ…

BERANI – ODPUŠTĚNÍ
Zanechte hněvu, zloby a zášti… Nemusíte zapomenout druhému člověku co Vám udělal, stačí když odpustíte. Je to pro Váš klid ! Andělé Vám touto kartou dávají najevo, abyste přestali být podráždění a přestali dělat naschvály svému okolí. „Odpuštění znamená : už nechci chovat  v sobě bolest jako reakci na Tvé jednání.“ Vaši andělé jsou připraveni pomoci zbavit se Vašeho neodpuštění. Musíte je však o to požádat.

BÝCI – VYSLYŠENÁ MODLITBA
„Neboj se milovaný ! Tvé modlitby byly slyšeny a vyslyšeny .“ Takto k Vám mluví andělé. Někdy Vám to tak možná nepřipadá, protože čekáte na odpověď, neboli nějaké znamení od andělů příliš dlouho. Ale uvědomte si, že i například spadlá kniha  z poličky, spadlé pírko, které najdete …  To jsou znamení a vnuknutí, které Vám andělé právě touto cestou posílají. Je od Vás teď žádána mimořádná pozornost na vše co vidíte, cítíte, říkáte, vnímáte. Od lidí, v roli pozemských andělů se Vám dostane tento měsíc všeho, oč jste žádali .

BLÍŽENCI – SEBEPŘIJETÍ
Tak podstatné je pro Vás, abyste se zbavili negativního posuzování sebe samých, přijmuli se takoví, jací jste a začali si více věřit, že Vám andělé opět vzkazují to samé během dvou měsíců ! Stále jste tak neučinili.  „Jste na sebe moc přísní.“ Říkají andělé touto kartou. Tím, jak jste nespokojeni sami se sebou si do života přitahujete jen samé negace v podobě nemocí a hádek s okolím. Andělé Vás milují a chtějí, aby jste MILOVALI I SAMI SEBE!. A jsou připraveni Vám pomoci. To je Váš úkol na tento měsíc .

RACI – ROVNOVÁHA
Váš režim je v poslední době dost nevyvážený. Touto kartou Vám andělé vzkazují, abyste se postarali o rovnoměrné rozdělení svého času mezi práci, spiritualitu a hru. Přepínání, především psychické, může vést ke kožním a zažívacím problémům, protože právě znamení raka je k těmto nemocem náchylné! Menší množství energie vytváří iluzi, že nám 24 hodin denně nestačí, že nestihneme vše, co je potřeba a hlavně, že čas utíká rychleji. Andělé Vás žádají, abyste zanesli do svého rozvrhu dávky meditace. Pomůže Vám to k tomu, abyste se mohli dál duchovně vyvíjet a více radovat .

LVI – ANDĚL STRÁŽNÝ
Vaši andělé chtějí, abyste právě teď věděli, jak moc Vás milují. Láska Vašich andělů je opravdová. A zklamání a faleš, které jste teď okolo sebe měli víc než je zdrávo, Vám od Andělů NIKDY nehrozí. Nejste sami, jak se Vám může zdát…“ Jsme tady, nikdy jsme tě neopustili a nikdy tě opustit ani nemůžeme .“ Zasloužíte si jejich pomoc a pozornost a proto bude tento měsíc pro Vás ve znamení andělů. Nikdy Vás nesoudí ani neopouštějí kvůli chybám, které děláte!

PANNY – DÚVĚRA
Stále si nedůvěřujete! Proto dostáváte ten samý vzkaz od andělů jako minulý měsíc. Znovu anděly požádejte, aby Vám pomohli rozptýlit obavy, které Vám bráni v tom, abyste se mohli radovat ze života naplno .
I když jste prožili v minulosti velká zklamání a tyto zkušenosti Vám nahlodaly viru v sebe i v druhé lidi, je potřeba zase zpátky víru získat. Máte před sebou opět měsíc na to, nějak se s tím poprat. Andělé Vám opět budou nápomocni, abyste začli důvěřovat sobě samým. Pak se konečně začnou dít v životě věci tak, jak si přejete.

VÁHY – SVOBODA
Konečně začněte vyjadřovat se svobodou své skutečné myšlenky a pocity. Přestaňte se snažit dělat se lepšími a hezčími než ve skutečnosti jste! Vždyť ti správní lidé, Vás budou milovat právě proto, jací doopravdy jste. Možná se právě teď cítíte chyceni v pasti životních okolností. Touto kartou Vám, ale andělé vzkazují, že jedinými žalářníky, které se kdy ve Vašem životě vyskytli, jste pouze Vy sami. Když příště začnete větu slovy  „musím“, tak zaražte! Poproste anděly ať Vám pomohou najít jinou cestu. Na Vaši prosbu čekají.

ŠTÍŘI – BOŽSKÉ VEDENÍ
Věřte své intuici a jednejte podle ní! Právě teď a celý tento měsíc jste vedeni shůry. Váš vnitřní hlas, Vaše vize, ten pocit, že zkrátka něco víte. To vše se Vám snaží andělé říci a je velice důležité, abyste tomuto vedení věřili a řídili se jim. Máte velké možnosti dojít pomoci tohoto vedení ke svým již zapomenutým tužbám a splnit si sny ze svého dětství. Nezapomeňte, že komunikace s anděly je nezbytná! Hodně štěstí.

STŘELCI – HARMONIE
Vzhledem k tomu, že nedorozumění a konfliktů bylo okolo Vás až moc, ještě jednou se tento měsíc ponese ve znamení andělské karty HARMONIE. Andělé vzkazují : konflikt se řeší, situace, které Vás trápily, odcházejí. Přijímejte vše s vděčnosti ! Nezapomeňte děkovat. Prosit stačí jednou. Děkuje se stále. Začíná Vám svítat na nové časy, objeví se opět harmonie ve Vašem životě. Nezapomínejte na lásku a pokoru. Láska je potřeba nejen přijímat, ale i dávat! Pokud dodržíte to, co Vám andělé radí, tak již tento měsíc konflikty utichnou a ukáže se čistá, nová pravda o všech a o všem.

KOZOROZI – NASLOUCHÁNÍ
Tento měsíc je potřeba komunikovat s anděly a jejich poselství je třeba brát opravdu vážně. Možná k Vám někdo prostřednictvím snu promlouval, k něčemu Vás nabádal nebo naopak zrazoval. Právě to, je ono. Dostáváte opakovaně sdělení skrze sny, vize, pocity… Právě touto kartou Vás andělé žádají, ať jim odevzdáte všechny své pochybnosti a obavy a oni Vám správnou cestu právě tímto vedením ukáží. Naslouchejte těmto poselstvím. Důvěřujte jim a řiďte se nimi. Díky tomu se Vám začnou otevírat nové možnosti ve všech sférách Vašeho života.

VODNÁŘI – SNY
Věnujte pozornost svým snům! Naléhavý vzkaz od andělů. Možná se někdy probouzite s pocitem, že jste ve spánku cestovali, nebo dostali nějaký pokyn. Ptáte se sami sebe, proč si své sny nepamatujete ? Vůbec nevadí ! Budete se divit, ale poselství a zkušenosti z Vašich snů se nikdy neztrácejí ani nezapomínají. Stávají se totiž součástí Vás a Vašeho nevědomého myšlení a poté jsou díky tomu Vaše činy vedeny moudrosti a láskou Vašeho vyššího já. Andělé se Vám v tomto měsíci budou snažit právě pomocí snů předávat to, co potřebujete vědět. Tak pouze hezké sny, přeji.

RYBY – DUCHOVNÍ RÚST
Radujte se! Nacházíte se v období duchovního růstu. Každý ovšem „naroste“ pouze tou mírou, kterou si zaslouží a na kterou je připraven. Ne všichni jsou schopni unést určité probuzení v duchovní oblasti a můžete mít začít i strach, co všechno Vás může potkat a začít se dít okolo Vás. Odevzdejte tento strach andělům! Právě oni Vám pomůžou dojít na Vaši cestě životem tam, kam je třeba . Andělé Vám vždy pomohou tím nejdokonalejším způsobem. Nezapomínejte na POKORU.  Té je tento rok u lidi ve znamení Ryb čím dál méně. Hodně úspěchů v novém myšlení  přeji!

VŠEM PŘEJI KRÁSNÝ MĚSÍC. JSEM ZDE PRO VÁS S VÝKLADEM KARET, NUMEROLOGICKÝMI ROZBORY, POŘÁDÁM SEMINÁŘE NA RÚZNÁ TÉMATA, RITUÁLY I PRO JEDNOTLIVCE A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I PORADENSTVÍ V OBLASTI VAŠEHO ZDRAVÍ .
VŠECHNO JDE, KDYŽ ČLOVĚK VÍ JAK ! 

Ilona Golovleva

 

AUTOR: Ilona Golovleva

FOTO: archiv Ilona Golovleva

 

 

ANDĚLSKÝ HOROSKOP NA ROK 2020

BERANI – “Nové začátky”
Přivítejte to nové , co vstupuje
do Vašeho života ! Noví lidé, příležitosti , nápady. Tak dlouho jste čekali. Prosím , zde to máte. A andělé drží nad Vámi ochranou ruku aby obavy , které máte z toho , že musíte čelit novým věcem a neznámým situacím se brzy rozplynuly. Přestaňte lpět na starých zvyklostech a otevřte se novým začátkům.

BÝCI – “ Požehnání “
Andělé Vám vzkazují , že právě nyní nad Vámi drží ochrannou ruku a jsou připraveni pomoci
i s mimořádnou situaci, kterou řešíte. Poproste je. Čekají
na to . Stojí při Vás více andělů , kteří Vám dávají porci lásky
a světla navíc . Někdy máte pocit , že Vás opustili… Právě touto kartou se Vám připomínají abyste si uvědomili , že Vás opustit ani nemohou . Dostává se skutečného požehnání a andělé Vás milují.

BLÍŽENCI – “ Rovnováha”
Poslední dobou je Váš režim velice nevyvážený . Andělé vědí , že máte mnoho práce. Nyní Vám budou pomáhat opět najít rovnováhu a vše rovnoměrně rozdělit. Práce – hra- vztahy – odpočinek . Tak to má být. Vše rozdělené . Jestliže máte pocit , že Vás vaše povinnosti pohlcují , neváhejte a požádejte své anděly , ať Vám vaše břemeno ulehčí .

RACI – “ Božské vedení”
Začnete naprosto věřit své intuici . Právě jejím prostřednictvím k Vám tento měsíc promlouvají andělé. Ten pocit , že určitou věc zkrátka víte , Vaše vize, vnitřní hlas-to vše se Vám snaží něco říci a je velice důležité abyste tomuto vedení věřili a řídili se jím. Jste vedeni shůry a to je to nejlepší , co jste si mohli přát.

LVI – “ Děti”
Tento měsíc byste měli dle vzkazu andělů najít v sobě “ hluboko schované dítě” a víc se radovat a užívat si života. Poslední dobou jste pro samé povinnosti zapomněli na to , jak je krásné se radovat z maličkostí a především, že když je člověk veselý i uvnitř sebe , vše se báječně daří. Užívejte si zábavy, radosti a učte se být šťastni teď a tady.

PANNY-“Studium”
Tento měsíc je čas Vašeho rozvoje . Andělé Vás vedou abyste si udělali čas na čtení , naslouchání a osobní rozvoj . Touto kartou andělé vzkazují ,
že momentálně prožíváte velmi významné období , kdy se máte seznámit s novými myšlenkami. Pokud máte pocit , že již je čas ukázat , to co umíte , nespěchejte. Zatím se ještě učte a těšte se z procesu Vašeho růstu. Tak zní rada andělů.

VÁHY – “Sny”
Nyní se Vám prostřednictvím snů dostává důležitých sdělení . Věnujte jim pozornost !. Andělé k Vám právě touto cestou promlouvají. Někdy se možná budíte s pocitem , že jste dostali ve spánku nějaký pokyn a ptáte se sami sebe , proč si sny nepamatujete ? Poselství  z Vašich snů se nikdy neztratí, stávají se součástí Vašeho vědomi a ve správné chvíli si opět rozpomenete. Andělé přesně vědí, kdy Vám v rozpominání pomoci .

ŠTÍŘI – “Archanděl Michael”
Vzkaz pro Vás od tohoto mocného archanděla. “ Nyní Vám dodávám odvahu a pomáhám zbavit se následků strachu “. Michael je symbolem skutečné odvahy , která pramení z poznání , že pravá láska je jedinou existující silou. I když ve svém životě provádíte obtížné změny a setkáváte
se s problémy, vězte, že jste v bezpečí a pod ochranou. Anděly neomezuje čas ani prostor, a proto mohou být na více místech najednou .

STŘELCI – “ Sebepřijetí”
Vaši andělé Vám vzkazují , abyste se zbavili negativního sebeposuzování a radovali se z toho, že jste. K sebezdokonalování dochází na základě pozitivního myšlení . Zabrzděte trochu . Naučte se být sami. Vy, co jste se to ještě nenaučili, brzy pochopíte , že právě občasná samota Vám pomůže si spoustu věci ujasnit . Vždyť jak Vás mají chápat ostatní , když nechápete sami sebe . Andělé jsou Vám nyní nápomocni a těší se , až je požádáte o pomoc .

KOZOROZI – “ Přátelství”
Buďte právě teď upřímní k sobě i k svým přátelům a važte si toho , jak uzdravujíci účinky má skutečné ! přátelství . Neměníte se jen uvnitř ale mění se i Váš vnější život . Mezi oblasti , které se mění , patří  i Vaše vztahy mezi přáteli, partnery a kamarády. S některými z nich přestáváte sdílet společné zájmy, nejsou Vám již tak blízcí. Změny v přátelství jsou přirozené, vyplývají z Vašeho myšlení a z Vašeho duchovního růstu. Andělé Vám pomáhají nyní v tom, abyste opět našli přátelé, kteří jsou s Vámi naladěni na stejné vlně.

VODNÁŘI – “ Odpuštění “
Nemusíte druhému člověku odpustit jeho skutek. Odpusťte jenom jemu, tak abyste měli klid. Zanechte hněvu a zášti. Jen tak se budete zase cítit uzdraveni. Andělé Vám touto kartou vzkazují abyste přestali být podráždění. I když se zlobite oprávněně, škodíte stejně jen sami sobě . Chovat bolest v srdci , jako reakci na špatný skutek od člověka, na kterém Vám tak záleželo nepřinese nic dobrého. Andělé Vám pomůžou se zbavit neodpuštění. Požádejte je o to!

RYBY – “Harmonie”
Přijmete s vděčnosti klid a pocit štěstí . Pokora, je to , co byste
se měli stále učit. Jen tak dojde v situacích, které Vás trápí
k obratu k lepšímu . Tato karta přichází jako znamení nové harmonie, jež Vám začíná svítat. A je pouze na Vás, jak rychle budou všechny situace vyřešeny. Andělé nabízí právě nyní pomocnou ruku. Pokud ji přijmete s láskou a pokorou, konflikty utichnou a vše bude tak, jak si přejete .

Ilona Golovleva – spisovatelka a esoterička 

 

AUTOR: Ilona Golovleva

FOTO: archiv Ilona Golovleva

HOROSKOP pro jednotlivá znamení na PROSINEC z karet ilustrovaných obrazy Hyeronyma Bosche

HOROSKOP pro jednotlivá znamení na PROSINEC je tu. Tentokrát z karet ilustrovaných obrazy Hyeronyma Bosche – nizozemského malíře , který ve svých dílech poukazoval především na hříchy a morální úpadky lidstva – dost aktuální , když se dívám na ten svět kolem nás. Proto mně asi “skočily “ do ruky …

BERANI – KRÁLOVNA HOLÍ
Tento měsíc je potřeba především využít k nahlédnutí sami do sebe ! Uvědomte si, jaký kus v životě už jste urazili abyste mohli být tam kde jste .A jste tam kde opravdu chcete být…? Pokud ne , je vhodná doba už začít něco dělat . Tato karta také předurčuje ženu, kterou můžete tento měsíc potkat a která Vám bude oporou a rádcem .

BÝCI – ESO MEČÚ
Nápaditost , originalita , vysoká mentální úroveň. Stav mysli, která už nezná pochyb . To symbolizuje tato karta . Rozšířené vědomí a zmizení pochyb . Takže , tento měsíc se Býkům vše krásně urovná a vnitřní zmatek nenávratně zmizí .

BLÍŽENCI – 10 POHÁRÚ
Deset pohárů představuje spokojenost a naplnění v oblasti citové na vysoké úrovni . Tento měsíc se budou řešit vztahové věci a tato karta naznačuje , že především k Vaší velké spokojenosti . Ale víte jak to je, Vy “ rozlítaní” Blíženci ! Každý strůjcem svého štěstí …

RACI – ESO POHÁRÚ
Schopnost vyjadřovat své city a pocity navenek . To je význam této karty . Nastává čas Vaší “citové celistvosti “, víte naprosto přesně , co od života chcete a s kým a jak ho budete žit . Neměňte svoje plány! . Dobře “citově pečujte” o sebe a svoje milované a vše už bude brzy přesně dle Vašich představ .

LVI – RYTÍŘ MINCÍ
Tento měsíc ukážete své praktické dovednosti . Tato karta Vám dává najevo , že je čas zůročit co jste se naučili nebo
” sklidit , co jste vypěstovali” a díky tomu se výrazně zlepší a nadále bude zlepšovat Vaše finanční situace . Ale vše co děláte je vidět ! Takže nic neodbývejte , protože by se Vám to brzy vrátilo …

PANNY – DEVĚT MEČÚ
Přestaňte být na sebe přísní ! Sebekritika , sebetrýznění , sklon ponižovat se.. To je význam této karty. Tento měsíc je potřeba se zbavit tohoto špatného myšlení a začít mít opět rád sám sebe . Vždyť pouze pokud budete mít rádi sami sebe , začne se Vám opět dařit podle Vašich představ .

VÁHY – VISELEC
Osvobodit se od svého ega, začít přijímat vše s větší pokorou . To je jedna stránka , kterou symbolizuje tato karta . Nebo naopak , pokud se cítíte utlačováni, Vaše ego je naopak zašlapáváno, je třeba se
“ uzdravit “ a pevně vzít život do svých rukou . Tento měsíc je Vám v těchto oblastech nakloněn .

ŠTÍŘI – DVOJKA MEČÚ
Tento měsíc je ve znamení “ vnitřního míru” . Učiníte rozhodnutí , která Vám pomůžou projít vnitřní proměnou . Jen tak naleznete klid a smysl života. Odhoďte svoje ego , pokud jste už tak neučinili. Díky pokoře , která Vám často
chybí, můžete mít život jednodušší . Zamyslete se nad tím . Zatím je ještě čas. Ale! Všeho dočasu….

STŘELCI – DVOJKA HOLÍ
Vnitřní rovnováha , převaha , spojení sil . Perfektní rozvržení energie , uspokojení , které plyne z Vaši převahy . To je význam této karty. Pozor však na Vaši vlastnost chtít všem dominovat a být v převaze ! Tento měsíc máte velkou sílu a tudíž i možnost konečně srovnat svůj život a vykročit správným směrem . Jen trochu sklopte hlavu a naučte se ze svých chyb nevinit ostatní .

KOZOROZI – VELEKNĚŽKA
Intuice, nezávislost , sebedůvěra. Být sám sobě zdrojem . To je význam této karty. Nemusíte obětovat svoji sílu abyste byli jemní a naopak nemusíte se vzdávat své jemnosti , abyste byli silní … Tento měsíc Vám přinese VELKÝ růst Vašeho vědomi na všech úrovních bytí .

VODNÁŘI – KRÁLOVNA PENTAKLÚ
Tato karta naznačuje , že budete chtít tento měsíc přehodnotit vztahy s některými osobami . Je Vám nakloněna doba vydat se novými směry a jít za svým cílem bez ohledu na ostatní . Je čas abyste vyjadřili “sami sebe” .

RYBY – ŠEST PENTAKLÚ
Úspěch , dosažení cíle , seberealizace na vysoké úrovni . Jde o úspěch z Vašeho nitra , který se začne tento měsíc projevat navenek . Během tohoto měsíce dosáhnete zkrátka toho , po čem dlouhou dobu toužíte .

Ilona Golovleva

 

AUTOR: Ilona Golovleva

FOTO: archiv Ilona Golovleva

ANDĚLSKÝ HOROSKOP aneb co vzkazují andělé jednotlivým znamenim na MĚSÍC LISTOPAD

BERANI – “Děti”
Tento měsíc byste měli dle vzkazu andělů najít v sobě “hluboko schované dítě “ a víc se radovat a užívat si života. Poslední dobou jste pro samé povinnosti zapomněli na to, jak je krásné se radovat z maličkostí a především , když je člověk veselý i uvnitř sebe , vše se báječně daří . Užívejte si zábavy , radosti a učte se být šťastni teď a tady .

BÝCI – “ Svoboda”
Konečně začněte vyjadřovat se svobodou své skutečné myšlenky a pocity . Přestaňte se snažit dělat se lepšími a hezčími, než ve skutečnosti jste ! Vždyť ti správní lidé Vás budou milovat právě proto , jací doopravdy jste. Možná se právě teď cítíte chyceni v pasti životních událostí . Touto kartou Vám ale andělé vzkazují , že jedinými žalářníky , které se kdy ve Vašem životě vyskytli, jste pouze Vy sami. Když příště začnete větu slovy “ musím”, tak zaražte … ! Poproste anděly ať Vám pomohou najít jinou cestu. Na Vaši prosbu čekají .

BLÍŽENCI – “ Božské vedení”
Věřte své intuici a jednejte podle ní ! Právě teď a celý nový měsíc budete vedeni shůry . Váš vnitřní hlas, Vaše vize , ten pocit , že zkrátka něco víte .. To vše se Vám snaží andělé říci a je velice důležité abyste tomuto vedení věřili a řídili se jim . Máte velké možnosti dojit pomocí tohoto vedení ke svým , již zapomenutým tužbám a splnit si sny ze svého dětství. Nezapomeňte , že komunikace s anděly je nezbytná !. Hodně štěstí.

RACI – “Sny”
Nyní se Vám prostřednictvím snů dostává důležitých sdělení . Věnujte jim pozornost ! Andělé k Vám právě touto cestou promlouvají . Někdy se možná budite s pocitem , že jste dostali ve spánku nějaký pokyn a ptáte se sami sebe proč si sny nepamatujete ? Poselství z Vašich snů se nikdy neztratí . Stávají se součástí Vašeho vědomí a ve správné chvíli si opět rozpomenete. Andělé přesně vědí, kdy Vám v rozpomínání pomoci.

LVI – “Archanděl Michael”
Vzkaz pro Vás od tohoto mocného archanděla.”Nyní Vám dodávám odvahu a pomáhám zbavit se následků strachu”. Michael je symbolem skutečné odvahy , která pramení z poznání , že pravá láska je jedinou existující silou. I když ve svém životě provádíte obtížné změny a setkáváte se s problémy , vězte, že jste v bezpečí a pod ochranou. Anděly neomezuje čas ani prostor a proto mohou být na více místech najednou.

PANNY – “Vyslyšená modlitba”
“Neboj se, milovaný, Tvé modlitby byly slyšeny a vyslyšeny. Takto k Vám mluví andělé. Někdy Vám to tak možná nepřipadá , protože čekáte na odpověď neboli nějaké znamení od andělů příliš dlouho . Ale uvědomte si , že například i spadlá kniha z poličky , spadlé pírko, které najdete .. To jsou znamení a vnuknutí , které Vám andělé právě touto cestou posílají . Je od Vás teď žádána mimořádná pozornost na vše co vidíte , cítíte , říkáte , vnímáte . Od lidi , v roli pozemských andělů se Vám dostane tento měsíc všeho, oč jste žádali.

VÁHY -“Studium”
Tento měsíc je čas Vašeho rozvoje. Andělé Vás vedou abyste si udělali na čtení , naslouchání a osobní rozvoj . Touto kartou andělé vzkazují , že momentálně prožíváte velmi významné období , kdy se máte seznámit s novými myšlenkami . Pokud máte pocit , že již je čas ukázat to co umíte , nespěchejte. Zatím se ještě učte a těšte se z procesu Vašeho růstu . Tak zní rada andělů.

ŠTÍŘI – “ Přátelství “
Právě teď začíná docházet k velkým změnám ve Vašich vztazích s přáteli . Je potřeba si uvědomit , že pravé přátelství je víc než cokoli jiného . Právě láska od opravdového přítele Vám velmi pomůže , když se zrovna necítíte nejlépe. A pokud o nějakého přítele přijdete , protože už si nemáte co předat , věřte, že andělé Vám pomohou k seznámení se s člověkem , který bude při Vás stát , když to bude nejvíc potřeba .

STŘELCI – “Odpuštění “
Zanechte hněvu , zloby a zášti.. Nemusíte zapomenout druhému člověku co Vám udělal , stačí když odpustíte . Andělé Vám touto kartou dávají najevo abyste přestali být podráždění a přestali dělat naschvály svému okolí … Vždyť ruku na srdce . I Vy dokážete ublížit ! Odpuštění jako takové znamená : “už nechci v sobě chovat bolest jako reakci na Tvé jednání “. Vaši andělé jsou připraveni pomoci zbavit Vás Vašeho neodpuštění. Musíte je však o to požádat a přiznat si, že možná velký podíl na tom špatném co se stalo , máte právě i Vy.

KOZOROZI – “Rovnováha”
Poslední dobou je Váš režim velice nevyvážený. Anděié vědí, že máte mnoho práce. Vše už trvá velmi dlouho . Nyní Vám opět budou pomáhat najít rovnováhu a vše rovnoměrně rozdělit. Práce – hra – vztahy – odpočinek . Tak to má být vše rozdělené. Jestliže máte pocit , že Vás Vaše povinnosti pohlcují , neváhejte a požádejte své anděly , ať Vám Vaše břemeno ulehčí . A nezapomeňte ! Závist , zloba , nenávist – jsou vlastnosti , které Vám právě mohou velmi znepříjemnit život a pomoc andělů nechat v nedohlednu .

VODNÁŘI – “Právě já”
Máte za sebou velmi těžké období . Celá situace se táhne již dlouho a Vy přemýšlíte o tom , proč zrovna Vy musíte stále řešit problémy lidí z Vaší rodiny a Vašeho okolí . Andělé vzkazují :
“ Začněte více myslet na sebe a pracovat na tom , abyste především Vy dokázali to, co si v životě přejete .” Stále někomu pomáhat a nevidět stejně žádný výsledek Vás může naprosto vyčerpat . Nejhorší je nevyžádaná pomoc . Vaši andělé však na to , až je o pomoc požádáte čekají. Tak s chutí do toho a auvidíte , jak se najednou začne dařit vše pro Váš prospěch !

RYBY – “ Anděl strážný”
Vaši andělé chtějí , abyste právě teď věděli , jak moc Vás milují. Láska Vašich andělů je opravdová . A zklamání a faleš , které jste teď okolo sebe měli víc, než je zdrávo Vám od andělů nikdy nehrozí. Nejste sami , jak se Vám může zdát. “ Jsme tady a nikdy jsme tě neopustili a nikdy Tě opustit ani nemůžeme. “
Zasloužíte si jejich pomoc ! Tak je požádejte .

Ilona Golovleva

AUTOR: Ilona Golovleva

FOTO: archiv Ilona Golovleva