Nastává ráj pekla – Bohuslav Hanuš

Právě vychází knižní novinka „Nastává ráj pekla“,  docenta RNDr. MUDr. Bohuslava Hanuše, který není na spisovatelské dráze až tak zcela neznámý. Publikoval více než 140 odborných a populárních článků, a to jak v zahraniční, tak i ve své vlasti. V České republice doposud publikoval tři knihy, z nichž je jedna populárně vědecká „Možnosti alternativní podpůrné léčby při onkologických onemocněních“, další dvě jsou satirického ladění s názvy „Střepinky duše“ a „Smyslné nesmysly“. Ovšem ty jsou beznadějně rozebrány.

V Nizozemí, kde autor od svého dětství prožil téměř 30 let života, publikoval knihu „De jagers“ (Lovci), kdy lovecká vášeň přivede dva přátele tak daleko, že se rozhodnou pro lov na sebe vzájemně se všemi katastrofickými důsledky. Také tato kniha byla i přes relativně velmi vysoký náklad prakticky ihned rozprodána.

Protože se autor, Bohuslav Hanuš déle než tři desetiletí věnuje z důvodu své lékařské profese léčebně-alternativním metodám, pravidelně se – mimo jiné – setkává i se sibiřskými šamany. Obsah knihy, „Nastává ráj pekla“, jistě zaujme každého čtenáře milujícího divokou severskou přírodu a také ty, kteří se zajímají o různé alternativní léčebné metody a blaho naší planety. Na základě autorovy návštěvy u jednoho z nejznámějších sibiřských šamanů na Dálném severu si autor v knize klade nezodpovězené otázky týkající se problematiky naší degenerující společnosti.

Doc. RNDr. MUDr. Bohuslav Hanuš

Autor: zpracovala Alexandra Hejlová

ARTSTAR V.I.P. je mediální partner

Komentáře z facebooku