ANTONÍN MOSKALYK A ČETNÍCI – Michal DLOUHÝ

Zítra si připomeneme výročí, kdy nás 27. ledna 2006 navždy opustil filmový režisér Antonín Moskalyk. Pan režisér Moskalyk odešel ve věku 75 let uprostřed práce na třetí sérii úspěšného televizního seriálu Četnické humoresky, kterou mu zákeřná nemoc nedovolila dokončit. Dovolím si na stránce Artstar V.I.P. připomenout toto smutné výročí a uvést pár svých osobních vzpomínek na muže, kterému se podařilo rehabilitovat neprávem očerňované četníky.

František Švihlík a Antonín Moskalyk 

Pracovní název seriálu o četnících, s nímž jsem v roce 1992 oslovil režiséra Antonína Moskalyka, byl Případy z pátrací služby. Pan režisér si se zájmem přečetl nejen námět s názvem Případy z pátrací služby, ale i mojí diplomovou práci o vývoji organizace československého četnictva. Živě se zajímal o reálie z četnického života a ostatní materiály, které jsem nashromáždil v rámci zpracování své diplomové práce. Takto začal vznikat televizní seriál, jehož realizace se ujalo v roce 1996 brněnské studio České televize. Po úspěchu vyvolaném odvysíláním první série seriálu a oživením zájmu o československé četnictvo jsem se rozhodl pro psaní knížek o četnících v nichž se snažím přiblížit čtenářům více reálie o četnickém sboru a jím vykonávané pátrací službě. Hned pro první díl takzvané Trilogie z pátrací služby jsem použil pracovní název seriálu: Případy z pátrací služby a popisuje zde na konkrétních případech historii četnické kriminalistiky. Mezi kmotry knížky o četnících nemohl samozřejmě chybět pan režisér Moskalyk.

Antonín Moskalyk uprostřed coby kmotr knihy Případy z pátrací služby

Druhý díl trilogie nese název Veselé příhody z pátrací služby a jejím kmotrem byl opět pan režisér Moskalyk, který napsal ke knize následující předmluvu:

„Když mě pan plukovník JUDr. Michal Dlouhý požádal, abych napsal několik řádek k jeho nově chystané knize, udělal jsem to velice rád. Už proto, že si ho velice vážím jako člověka i jako vysoce erudovaného odborníka. Naše spolupráce na seriálu Četnické humoresky byla vynikající; vždy znalá věcí týkajících se života a fungování četnictva, precizní v detailech, ochotná přispět k autenticitě prostředí, okamžitá, co se týče dodávání informací a v neposlední řadě nezastupitelná pomoc při kontrole scénářů z hlediska dobových reálií. Pan plukovník Dlouhý je obzvláště čestný, pracovitý a uvážlivý člověk. Proto ho mám velmi rád a náš vztah je dnes, mohu to skromně říci, víc než pracovní. Přeji mu mnoho úspěchů v další jeho záslužné činnosti a mohu ho ujistit, že má ve mně velkého obdivovatele. Antonín Moskalyk“.

Antonín Moskalyk při křtu knihy Veselé příhody z pátrací služby

Na sklonku svého života byl režisér Antonín Moskalyk v rámci udílení cen Tý Tý za rok 2004 uveden do filmové Síně slávy.  Příštího ročníku soutěže, kde byla seriálu Četnické humoresky udělena cena Tý Tý za nejúspěšnější televizní seriálu roku 2005 se bohužel již nedožil… Tuto cenu jsem měl tu čest přebírat spolu s jeho dcerou scénáristkou a režisérkou Pavlínou Moskalykovou Solo a již zesnulým dramaturgem Josefem Souchopem.

 

AUTOR:   JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

FOTO:   archiv –  JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.,  archiv – Nakladatelství Pragoline – Jindřich Kraus

 

Komentáře z facebooku