Emily Brontë alias Ellis Bell. Proč se spisovatelka vydávala za muže?

Emily neměla moc šťastné dětství, i přes menší genderovou nevyváženost se životem hravě prokousávala. Proč žila ve vlastním světě a jaká nešťastná smrt ji čekala?

Nezkrotná fantazie kvůli nedostatku lásky
Emily (1818-1848) se narodila Bradfordu Patricku Brontëovi a Marii Branwellové. Měla pět sourozenců. Sestry Mary, Elizabeth, Charlotte, Emily, Anne a bratra Patricka. Matka Emily zemřela velice mladá a její funkci v rodině zastala Mariina sestra zesnulé matky.

Mariina byla velice zásadová a nutila děvčata učit se řádu správné ženy a křesťanky. Možná proto později Emily ve svém nejznámějším románu Na větrné hůrce upustila uzdu svým představám. Emily a její sourozenci od otce, který byl stále zabraný do svých myšlenkách ani od tety, která postrádala schopnost vyjadřovat city, nedostávali lásku.

Jakékoliv vyznání jim bylo cizí. Proto trávili hodně času ve svých smyšlených zemích. Vymýšleli si různé země a mystické postavy, které jim pomáhaly přežít bezcitné dětství. Země Angria, Gondal, Gaaldine nebo Oceania se později objevily v jejich literárních dílech.

Osudová školní docházka
Když bylo nejstarší dceři deset let, otec na chvilku opustil své myšlenky a poslal dívky do internátní školy. Do školy neodjela pouze nejmladší Anne a Patrick. Ve škole panoval přísný řád a k dívkám se nechovali zrovna nejlépe. Situaci, kterou prožívaly, později popsala Charlotte ve svém románu Jana Eyrová.

Naneštěstí v internátní škole dostaly Mary a Elizabeth tuberkulózu a na následky zemřely. Po návratu domů Emily a Charlotte často navštěvovaly jiné internáty a doma moc nepobyly. Emily začala dělat vychovatelku a roku 1842 odcestovala do Bruselu, kde se učila v penzionátní škole.

Básnická kariéra
Po smrti tety sourozenci získali malé dědictví. Emily, Charlotte a Anne si otevřely s dobrým úmyslem vlastní školu. Bohužel to byl přešlap a škola neměla ani jednoho žáka. V tu dobu se projevil jejich básnický talent. Roku 1846 vydaly sestry společné sbírky básní. Kromě básní se žádný Emily text z té doby  nedochoval.

Vydávání se za muže
Jelikož Emily věděla, jaký byl v polovině devatenáctého století postoj k spisovatelkám, navrhla svým sestrám, že si vytvoří mužské pseudonymy. Jejich díla budou brána vážně a nebudou zpochybňována kvůli pohlavní nerovnosti.

Sestry si chtěly zanechat své iniciály. Proto jejich „jména“ byla Ellis jako Emily, Acton jako Anne a Currer jako Charlotte Bellovi. Básně bohužel nebyly úspěšné, a proto se sestry rozhodly zaměřit na jiný žánr. Do oka jim padl román a byla to ta správná volba. Tak vznikly slavné romány od všech tří sester. Emily napsala Na Větrné hůrce roku 1849, Anne napsala Agnés Grey a Charlotte Profesor.

Na Větrné hůrce
Román Na Větrné hůrce zachycuje osudy dvou rodů od roku 1770 až do počátku 19. století. Celý příběh vypráví služebná Nelly Dean, která sama mohla sledovat životy dvou anglických rodin. Životní příběhy těchto dvou rodin Nelly přibližuje cizinci Lockwoodovi, který si v Yorkshiru pronajal usedlost.

Dílo nesklidilo velký úspěch. Bylo velice nadčasové a bouralo stereotypy doby. Například mužské a ženské postavy neměly povahové a etnické chování, jak bylo tehdy zvykem. Hlavní hrdina Heathcliff je od mala týraný svým starším bratrem. Nikdo ho nebral moc vážně. Byl mstivý, trpělivý, milující, vypočítavý a agresivní.

Hlavní ženské postavy od začátku působí vzdělanější než mužské postavy. Velký zlom byl také ten, že celý příběh vypráví žena služebná Nelly Dean. Aby nebyla kniha hned po pár větách odsouzena, první kapitola je psaná z mužského pohledu cizince, který si na místě pronajal usedlost.

Na motivy tohoto románu bylo natočeno několik filmů. Někteří spisovatelé se pokusili udělat pokračování s názvem Heathcliffův návrat na Větrnou hůrku. Nic z toho se ovšem neuchytilo.

Posmrtná sláva
Emily i její sourozenci od mala trpěli na špatné zdraví. Především kvůli prostředí, ve kterém vyrůstali i kvůli internátní škole. Pro Emily se stala osudná smrt jejího bratra Patricka. Ten byl malíř, básník a hudebník.

Patrick po smrti jeho ženy propadl alkoholu. Jeho chování Emily ztvárnila i ve Větrné hůrce. Na pohřbu bratra se Emilly nastydla a pár měsíců po něm umírá. Za příčinu úmrtí se udává tuberkulóza.

Sestra Charlotte po Emily smrti zveřejnila její dílo Na Větrné hůrce po jejím pravým jménem a román konečně získal svou zaslouženou slávu.

Autor: Tereza Havlová

Komentáře z facebooku