Jediná na celém světě

Maminky jsou prý andělé bez křídel. Kdo jiný by se dokázal tak obětovat, starat se a dávat tolik lásky svým ratolestem, a přitom neočekávat na oplátku nic?  Za jejich péči je děti druhou květnovou neděli, kdy slavíme Den matek, obdarovávají kytičkou nebo drobnými dárečky, většinou vlastnoručně vyrobenými. Ale nezapomínají na ně ani v dospělosti. Oslava mateřství se v různých podobách objevovala už ve starověku. Například ve starém Římě byla taková slavnost zasvěcená bohyni Juno, ochránkyni vdaných žen a nastávajících rodiček, a nazývala se Matronalie. V Řecku zase lidé uctívali matku všech bohů, bohyni Kybelé. Také na našem území probíhaly obdobné oslavy, dokonce už v pravěku. Svátek matek nebo Den matek se v současnosti slaví na mnoha místech na světě a datum a podoba oslav se různí podle tradic jednotlivých zemí.  U nás se traduje od roku 1923.  Velký podíl na jeho vzniku měla aktivistka za práva žen, dcera prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Alice Masaryková.  Onen mezinárodní svátek slaví druhou květnovou neděli i Spojené státy americké, Rakousko, Německo, Itálie, Srí Lanka, Jamajka, Chorvatsko, Indie, Keňa nebo Japonsko. Zde se původně svátek Haha no Hi, tedy Den matek, slavil v den narozenin císařovny Kódžun 6. března.  Ve Velké Británii a Irsku se oslavuje Den matek tři týdny před velikonočními svátky, na čtvrtou postní neděli.  Tady už od 16. století na svátek Mothering Sunday dcery a synové nosili svým matkám květiny. V Polsku se Den matek slaví 26. května, v Rusku až poslední neděli v listopadu, v  Mexiku připadá na 10. květen.  V ulicích hrají kapely serenádu Las Mañanitas a celé rodiny se veselí.  Ani v dalších zemích světa lidé nezapomínají na své matky a vyjadřují jim svou lásku a úctu.  Jsou si vědomi toho, co řekl John G. Cooper:  „Jsou tisíce hvězd na nočním nebi, tisíce mušlí na březích moře, tisíce ptáků v oblacích, tisíce motýlů na loukách, tisíce kapek rosy po ránu, ale jen jedna matka na celém světě.“

Autor: Jaroslava Pechová

Foto: autor neznámý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře z facebooku