Poděkování zvonů

 V roce 2019 Výkonná rada Světové zdravotnické organizace (World Health Organization) na svém 144. zasedání určila rok 2020 Rokem zdravotní sestry a porodní asistentky. Stalo se tak na počest dvoustého výročí narození Florence Nightingale, druhé nejznámější osobnosti viktoriánské doby po královně Viktorii.  Ta jí udělila Královský Červený kříž a jako první ženě britský Řád za zásluhy pro britské impérium. Florence Nightingale, anglická ošetřovatelka šlechtického původu, se stala průkopnicí ošetřovatelského oboru. Byla zastáncem zlepšování péče a podmínek ve vojenských i civilních nemocnicích, propagovala rozvoj zdravotnických profesí a jejich zavádění do praxe. Napsala mnoho odborných pojednání, která významně přispěla k rozvoji ošetřovatelské profese jako komplexně pojaté disciplíny.  Role sester, porodních asistentek a zdravotních bratrů je nezanedbatelnou součástí každodenního chodu všech zdravotnických zařízení. Tvoří v mnoha zemích světa více než padesát procent zdravotnických pracovníků, ale bohužel je jich stále nedostatek.  Když World Health Organization rok 2020 Mezinárodním rokem sestry a porodní asistentky vyhlašovala, nikdo tehdy netušil, jaký obrovský kus práce sestry a další zdravotníky letos, kdy nás zaskočila celosvětová pandemie, čeká. Zdravotní sestry si zaslouží veliké poděkování za péči o pacienty postižené koronavirem.  Denně oblékají kompletní ochranné obleky, ve kterých pracují často i v mnohahodinových přesčasech a na úkor svého zdraví a života.  Často končí v karanténě a v obrovské nejistotě čekají na verdikt, zda samy neonemocněly, což se mnohým z nich stalo. Jsou v první linii s bojem proti koronaviru a jejich fyzické i psychické vytížení je obrovské.  Na celém světě se 12. květen, den, kdy se v roce 1820 narodila Florence Nightingale, slaví jako Mezinárodní den zdravotních sester. A právě v tento den se ve dvanáct hodin rozezněly po celé České republice zvony jako poděkování všem sestrám a pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné nasazení v této nelehké době. Nezapomeňme na jejich obětavost ani v časech, kdy nebezpečí epidemie pomine. I pak si zaslouží naši velkou úctu a poděkování.

Autor: Jaroslava Pechová

Foto: autor neznámý

Komentáře z facebooku