O POPISOVÁNÍ PUŠKY

Všichni posluchači školy četníků na zkoušku se v rámci předmětu Nauka o zbrani a střelbě po dobu dvou hodin týdně dopodrobna seznamovali s četnickou karabinou, která byla nejdůležitější zbraní výkonného četnictva.

Předpis o zbraních a střelbě četnictva

U doplňovacího oddělení zemského velitelství četnictva pro Čechy v Praze byl vyučujícím tohoto předmětu nadporučík výkonný Karel Pokorný, autor Předpisu o zbraních a střelbě četnictva, který na svůj oblíbený předmět kladl náležitý důraz. Posluchači třídy B, výuky zahájené 1. září roku 1929, samozřejmě nemohli být výjimkou.

Škola pro výcvik četníků na zkoušku v Praze 1929

Nadporučík výkonný Pokorný měl již po řadu let přezdívku „háčky – páčky“, což byly dvě z nekonečné řady součástí četnické karabiny vzor 95, který musel každý posluchač naprosto přesně znát.

Četníka na zkoušku Emanuela Macourka, který ve volných chvílích rád sepisoval verše, to podnítilo, natolik, že o popisu služební karabiny napsal rozsáhlou báseň:

Popisovat máš-li pušku,

hned nahoře vidíš mušku,

doleji na hlavni sedí

obě bočnice od hledí;

uvnitř hlavně rýhy, pole

nábojní komora dole.

 

Miřidla jsou samé páčky

pera, klapky šroubky, háčky…

… jenže pěkná bočnice,

staví „aufsatz“ nejvíce.

 

Na závěru v pravo klika

co se za ní rukou chytá,

samej žlábek, lišta, dráhy

závorník, ozuby – dláhy,

opěrka a úderník,

drápek, křídlo – zápalník.

 

Pouzdro to je vždycky díra

na tohle je ovšem míra

lišty, drážky jsou v něm jistě

potom dole nábojiště,

dírka pro pojistku malá

úderníček zdrží sama.

 

Na spouštění dej si bacha

to je samej ozub – páka,

kolíček – prižinka – dřík

přiohnutej úderník.

 

Schránka je jak stará pana

v předu, v zádu zohýbaná

až se do lučíku kroutí

jazýček už ji nermoutí…

postranice už má z plechu

jen zdvihač by v našem cechu

uplatnil se mnohým hnedle

při útoku, když jsou vedle.

Autor básně však měl smůlu, neboť list, na kterém byla napsána, mu upadl pod lavici a pan učitel nadporučík výkonný Karel Pokorný jej sebral, neboť se domníval, že se jedná o nepovolený tahák. Pozorně si text přečetl, a jelikož se mu báseň zalíbila, tak ji jako věc nepřípustnou ve výuce zabavil.

Při závěrečných zkouškách četník na zkoušku Macourek samozřejmě dostal otázku Popis hlavních částí četnické karabiny vzor 95. Ve své odpovědi přesně odrecitoval znění § 2 Předpisu o zbraních a střelbě četnictva, podle něhož jsou hlavními částmi četnické služební karabiny“ hlaveň, hledí, závěr, podavač, pažba s nadpažbím, kování, bodák a potřeby k čištění a údržbě zbraně. Dále na učitelovu podotázku podrobně popsal závěr.

Četnická karabina vzor 95

Obálka knihy Četnické pohádky pro dospělé

Příspěvek byl zpracován podle knihy Michala Dlouhého ČETNICKÉ POHÁDKY PRO DOSPĚLÉ, vydané nakladatelstvím Jindřich Kraus – Pragolinewww.jindrichkraus.cz Kniha je k dostání u všech knihkupců a nawww.megaknihy.cz  a byla vydána i v elektronické podobě, která je k dostání nawww.kosmas.cz.  Další informace o autorovi se dozvíte na jeho webuwww.cetnik-michal-dlouhy.cz nebo na facebooku Četník Michal Dlouhý.

AUTOR:   JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

FOTO:   archiv –  JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

Komentáře z facebooku