Futurismus umělecký směr inspirován budoucností

Futurismus vznikl v Itálii mezi roky 1909 až 1915. Je odvozen od slova futuro=budoucnost.

Vůdčí osobností futurismu byl italský básník Filippo Tommaso Marinetti, který vydal futuristický manifest, který byl následně otištěn francouzsky v pařížském listu Le Figaro. V manifestu shrnul program v základních bodech: krása neklidu, rychlosti, boje poezie odvahy a revolty. Prakticky zde prezentoval triumf člověka s přírodou. Pojetí nové krásy: „Prohlašujeme, Že nádhera světa byla obohacena o novou krásu: o krásu rychlosti. Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou tlustými trubkami podobnými hadům s výbušným dechem…, řvoucí automobil, který jako by se řítil po kartáčových nábojích, je krásnější než Niké ze Samothráky.”

V roce 1910 vydali podobný manifest i malíři a v roce 1912 architekti.

Brzy se dostal futurismus i do Ruska a tam byl velice populární. Zde se hnutí rozpadlo na dvě odnože kubofuturismus a egofuturismus.

Ideologicky byl futurismus nejednotný a postupně se k němu připojovaly prakticky všechny politické (především levicové – anarchisté, komunisté, …) skupiny. Za 1.  světové války byla aktivní skupina kolem časopisu Roma Futurista, která vystupovala proti Rakousku-Uhersku. V roce 1921 se Marinetti spřátelil s B. Mussolinim a roku 1924 se na kongresu futuristů přihlásil k fašismu, spolupráce s fašismem byla dovršena po Italském obsazení Habeše (Etiopie, 1934), které futuristé nejen schvalovali, ale i básnicky oslavili.

Jelikož jsme online časopis, který má ve svém názvu ART tedy umění. Představíme si pár významných malířů tohoto směru.

UMBERTO BOCCIONI (bočony) – *1882 – † 1916, narozen v Itálii. Byl to představil a hlavní teoretik futurismu. Jeho rané obrazy jsou ještě ovlivněny impresionismem, ale v Paříži přešel k futuristickým kompozicím, které oslavuji pohyb a rychlost. K rozvíjení futuristické myšlenky použil kubistické chápání prostoru, dynamikou barev a expresí své malby s přiblížil k abstraktnímu malířství

MARCEL DUCHAMP – *1887 – † 1968, z Francie. Byl ovlivněn futurismem a kubismem. V některých obrazech se zabýval analýzou simultánního pohybu.

GIACOMO BALA – * 1871 – † 1958, původem z Itálie se stal spoluzakladatelem futurismu. V roce 1910 podepsal Manifest futuristických malířů. V roce 1929 podepsal Manifest futuristické aeromalby – tento způsob malby byl typický pro tzv. „druhou vlnu futurismu“.

CARLO CARRÀ – *1881 – † 1966, narozen v Itálii. Je představitelem futurismu a později metafyzické malby. Jako futurista se snažil zatratit minulost a vyzdvihnout technologické pokroky a ve svých dílech se zaměřoval na budoucnost, mechanizaci a rychlost. Podepsal Manifest futuristických malířů.

BOHUMIL KUBIŠTA – *1884 – † 1918 pocházel z ČR. Z našich umělců své generace byl nejblíže k futuristickému zachycení pohybu a energie moderní doby.

VÁCLAV ŠPÁLA *1885 – † 1946, český akademický malíř, grafik a ilustrátor narozen v ČR. Mezi sběrateli je jedním z nejvyhledávanějších českých umělců moderního umění. Ač žil v Praze, na jeho obrazech se objevují motivy z venkova (venkovské dívky na poli, u rybníka, pradleny).

(JT)

fotografie: úvodní fotografie pixabay ostatní wikipeda, galerieobrazy.cz, wikiart, artmuseum.cz, galeriekodl.cz

Komentáře z facebooku