Jiří Anderle – malíř, grafik, ilustrátor 

Jiří Anderle, mistr grafik a maleb, slova mluveného i psaného, náruživý bubeník a ctitel každé životní vteřiny. Po jistou dobu své umělecké kariéry také scénograf a pedagog .

Vlivy na tvorbu malíře Jiřího Anderleho nejsou úplně typické pro výtvarníka. Na začátku šedesátých let minulého století totiž jezdil po světě coby herec a technik s Černým divadlem Jiřího Srnce. 

V desítkách grafických a obrazových cyklů Anderle naléhavě a působivě vyjadřoval existenciální úzkost člověka jak konkrétní (válka), tak obecnou, nadčasovou (nemoc, stárnutí, samota). V dalším tvůrčím období se od těchto výstražných až tragických témat posunul blíže se k abstrakci. Podle svých slov měla na jeho život i tvorbu zásadní vliv zkušenost s psychedelickou látkou LSD, kterou podstoupil v 60. letech 20. století.

V závěrečném období své tvorby se vrátil k figurálním pozitivně laděným křesťanským tématům a vytvořil například dva oltářní obrazy pro Kostel svatého Matěje (Praha) ve svém bydlišti.

Počet Anderleho samostatných výstav v celém světě se blíží stovce, tam také získal okolo čtyřiceti cen. Je zastoupen například v newyorském Metropolitním muzeu či v pařížském Pompidouově centru.

Foto: Moravská galerie, Galerie Krause, Šolcův statek

 

Komentáře z facebooku