Připomínáme si 200 let od narození Bedřicha Smetany

2. března tomu bylo přesně 200 let od narození Bedřicha Smetany, jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů. Jeho hudba proslavila národ a taky Litomyšl. 

Smetanův výklad symfonické básně Hakon Jarl v dopise Adolfu Čechovi ze 7. května 1883

Bedřich Smetana se narodil v Litomyšli, v tamním zámeckém pivovaru 2. března 1824. Česká republika a s ní i hudební svět letos žijí Rokem české hudby a projektem Smetana200, připomínajícím 200. výročí Bedřicha Smetany. Velikána, kterého by patrně většina z nás jmenovala jako prvního českého hudebního skladatele.  

Smetana pocházel z poměrně zámožné sládkovské rodiny. Od raného mládí se věnoval hudbě, zejména hře na klavír a kompozici. Po studiu u Josefa Proksche působil od roku 1847 v Praze jako koncertní klavírista a hudební pedagog. V letech 1856–1861 pobýval jako dirigent a učitel hudby ve švédském Göteborgu.

Po návratu do Prahy se Smetana aktivně zapojil do českého společenského a kulturního života. Byl hudebním kritikem, prvním kapelníkem Prozatímního divadla a zejména operním skladatelem. Jeho osmi dokončených oper položilo základ českého repertoáru. Největší popularitu dosáhla komická opera Prodaná nevěsta, která je považována za prototyp české národní opery.

Rodná světnička Bedřicha Smetany v Litomyšli, fotografie z roku 2011

I přes bouřlivé polemiky se Smetana stal předním reprezentantem české hudby a národní kultury. Jeho dílo a osobnost jsou stále předmětem pozornosti odborníků i posluchačů. Bedřich Smetana je zakladatelem moderní české národní hudby a jeho vliv na následující generace českých skladatelů je nepopiratelný.

Zemřel 12. května 1884, jeho pohřeb se proměnil v celonárodní smutek. Byl vypraven z Týnského chrámu, průvod vedl k Národnímu divadlu a pak na Vyšehradský hřbitov; při večerním představení Prodané nevěsty bylo jeviště potaženo černým suknem.

Foto: Wikipedie

Komentáře z facebooku