Felix Slováček: Učitelská profese mu zůstala zapovězena

Špičkový hudebník Felix Slováček  patří mezi slavné osobnosti, které mají
na poli hudby co předat mladším. Klarinetista, ale dráhu pedagoga po celý život razantně odmítal, jelikož o sobě dobře ví, že má slabost pro krásné ženy.

Muzikant Felix Slováček není jen ctitelem múz, ale i obdivovatelem krásných žen. Na křtu knihy Fakulta strachu, z nakladatelství Pragoline – Jindřich Kraus, od spisovatelky Cate Contessy v Lázních Fénix prozradil, proč na sebe odmítl vzít pedagogické břímě. „Učitelem jsem se nestal kvůli tomu, že se znám a asi bych to nevydržel. Kdyby přišla holka, asi bych to nevydržel,“ svěřil Slováček, který se stal kmotrem knihy Fakulta strachu. Kniha pojednává o dvou vysokoškolských pedagozích, kteří svou profesní roli nezvládli a neváhali zneužít svojí moci. Felix si ale na tyto věci dokáže dávat pozor, proto nabídky týkající se učení na konzervatoři vždy odmítl.

Slováček vzal křest Fakulty strachu velmi vážně, proto přilétl z dovolené ve Španělsku dříve, než měl původně v úmyslu. Není divu, na akci teklo francouzské šampaňské proudem stejně jako whiskey a hosté
se skvěle bavili. Všichni přítomní rovněž obdivovali talent sotva patnáctileté Sandry Klaudie Krausové, která navrhla obálku knihy tak, aby korespondovala s příběhem a zároveň splňovala po designové nároky dnešních čtenářů.

Foto: Petr Brodecký, Felix Slováček

Komentáře z facebooku