Konec roku na druhém konci světa: Ó Makahiki – čase radosti, čase milování

Měl jsem tu čest svého času sousedit na Spořilově se známým cestovatelem  a spisovatelem  Dr.Miloslavem Stinglem.  Nejenže jsem rád četl jeho knihy, ale stejně rád – nebo možná ještě raději – jsem poslouchal  jeho vyprávění.  Ochotně mi poskytl  i několik rozhovorů pro noviny ve kterých jsem tehdy působil.  Dr. Stingl na svých cestách  mnohokrát  slavil  Vánoce i  příchod nového  roku na  opačném konci  světa,  v  krajinách  pro  Evropana  více než  exotických.  Na tomto místě si proto dovolím se o vzpomínky slavného cestovatele rozdělit.

Zatímco Vánoce  i Nový  rok jsou  u nás  vázány na  křesťanskou tradici, u skupin, ke  kterým Dr. Stingl často směřoval – u Indiánů či  Papuánců – jsou svátky určeny určitými astronomickými fakty jako je zimní nebo jarní slunovrat. Rovnodennost  nepřehlédly ani tyto  jednoduché skupiny a pro  řadu z nich – například  v Polynésii v království  Tonga,  začíná nový  rok 21. března. Indiánské  stavby bývaly orientovány tak, aby na  ně dopadl první paprsek v určité  datum, což se týká například pyramid na Yucatanu. To  období, které my považujeme za Vánoce,  nehrálo u  nich takovou  roli jako  věci, které  se daly vyčíst z nebe a které se pravidelně opakovaly. Vánoce se pro tyto exotické kmeny staly důležité teprve s příchodem misionářů.

Nejsou tedy tyto národy o něco krásného ochuzeny?

K našim Vánocům, času radosti, bych přirovnal na Havaji pradávný svátek Makahiki k  oslavě boha  plodnosti Lona.  Dodnes, přestože se všude kolem  zvedají věže  křesťanských kostelů,  místní obyvatelé tento svátek radostně slaví nepřetržitě celé čtyři měsíce od začátku listopadu do března.  Celé toto období  se na Havaji  lidé veselí, zpívají, hodují,  milují   a  oddávají  nejrůznějším hrám.  Marně hledám v paměti  k čemu  toto slastné  a šťastné  stodvacetidenní období radosti přirovnat.  K našemu masopustu  či brazilskému karnevalu? Ne,  je   neopakovatelnou  a  nenapodobitelnou   havajskou  férií radosti. Je to radost na radost. Je to prostě MAKAHIKI!

A obdoba našich křesťanských Vánoc?

Zajímavé  bylo,  když  jsem  trávil  Vánoce  na  některé misijní stanici.  První  křesťané,  kteří   přišli  na  Panenské  ostrovy v Karibském  moři,  byli  misionáři  tak  zvané  Moravské církve. Moravští bratři  odvozují svůj původ od  Českých bratrů, kteří po Bílé hoře odešli do exilu. Pro tyhlety „exotické“ moravské bratry jsou pojmy  jako Komenský nebo  Růžový palouček základními  prvky jejich  víry a  tamní věřící,  byť černí  jako bota, mají hluboký vztah  k  české  a  moravské  zemi.  Pobýval  jsem zde několikrát a natočil i  film o vánocích, který  naše televize vysílala. Mají i Betlém  s černým  Ježíškem a  černou Panenkou  Marií. Strojí si umělé stromečky a pro bohaté přivážejí z Kanady jedličky.

Vzpomenete si na nějakou vánoční příhodu?

Jednou  jsem  na  Štědrý  den  odlétal  z  Meridy na poloostrovu Yukatan.  Mexiko   je  katolická  země  a   na  letišti  panovala štědrovečerní   pohoda.  Letadlo   mělo  takové  latinskoamerické zpoždění  a  mne  zaujala  paní,  která  tam  seděla a strašně se chechtala, což se  to k té slavnostní náladě  příliš nehodilo. To jsem ještě  netušil, že se  velmi dobře baví  nad knihou Voskovce a Wericha. Byla to česká emigrantka, žijící ve Spojených státech, která  letěla  na  ostrov  Cozumel  trávit  svou  dovolenou. Bylo sympatické, že  o Štědrém dnu na  mexickém letišti čte emigrantka z Čech českou knihu a připlete se k tomu i český spisovatel.

 

A jaké  jste zažil Silvestry?

Nový rok  odpovídá křesťanskému kalendáři i  tradici. Pokud jsem byl u vysloveně exotických kmenů tak  jsem o Vánocích ani o Novém roce nevěděl. Když to neslavili oni, neslavil jsem to ani já nebo jsem slavil s  nimi jejich Makahiki. Velké zážitky  mám z Manaosu v Amazónii, kde se bouřlivá  silvestrovská noc velmi silně podobá karnevalu v  Ríu. Uprostřed hlučné střelby  člověku připadá Velká říjnová  revoluce  jako  procházka   růžovým  sadem.  Ulice  plné temperamentních tanečníků  a tanečnic, které  více odhalovaly než zakrývaly. Mulatky, míšenky černochů  s indiány jsou nejkrásnější ženský  na světě,  krásnější než  polynézanky. Ještě  zajímavější Silvestr jsem prožil na Jamaice, která  sama o sobě je zemí rumu, vyhlášených tanečníků  a exotické regé-muziky.  Do hlavního města Kingstonu jsem přiletěl pozdě večer. Všichni byli jamajským rumem velmi povzbuzeni a rozjařeni, až jsem se trochu toho temperamentu bál.  Všechny hotely  byly obsazeny  a volné  lůžko jsem našel až v malém penzionu.  Patřil staré vdově  po anglickém důstojníkovi, který tam před mnoha lety  sloužil. Všichni hosté byli v ulicích, takže majitelka mne  pozvala na anglický punč. U  nás je tradice, že o půlnoci se v televizi  zahraje hymna a objeví státní vlajka. U nich se stalo to samé a  první minutu nového roku běžel sestřih toho,  co se  minulý rok  v celém  světě událo.  A protože to byl 1.leden  1969, tak  velká část  sestřihu byla  věnována událostem z Československa.  Nejdříve ukázali  Hradčany a  pohled na Prahu. Teprve potom  ruské tanky, Dubčeka  a Kriegla. Musím  přiznat, že jsem byl v  těch prvních minutách nového roku  naměkko. Z ulic se přitom ozýval bouřlivý rachot a rytmická jamajská regé-muzika.

 

Autor:   Vladimír Rogl

Foto:   FB Dr.  Miloslav Stingl

 

Komentáře z facebooku