Červnová výročí slavných osobností: Antoine de Saint-Exupéry by letos oslavil 120 narozeniny!

Antoine de Saint-Exupéry

… celým jménem Antoine-Jean-Babtiste-Marie-Roger de Saint-Exupéry, francouzský letec a spisovatel, se narodil 29. června 1900 v Lyonu. Pocházel ze šlechtické rodiny a dětství strávil na církevních školách. Poté, co nebyl přijat na námořní akademii, začal studovat architekturu. V roce 1921 narukoval k leteckému pluku ve Štrasburku, kde později složil pilotní zkoušky a stal se stihačem. V létání našel smysl svého života. Přestože za svoji kariéru utrpěl nespočet velmi vážných úrazů a několikrát se svými letadly havaroval, nikdy se této práce nevzdal. Po svém první vážné nehodě odešel v roce 1923 z armády a stal se obchodním cestujícím.V té době se začal věnovat psaní. Literární tvorba Saint-Exupéryho přímo odráží jeho vlastní život. Díla jsou prostoupená autobiografickými prvky, exotická prostředí v nichž se ocitají jeho letečtí hrdinové sám důvěrně znal. Základním námětem jeho tvorby jsou  úvahy o vztahu člověka a techniky, úzkostí ze zmechanizované civilizace, ale i víra v člověka a v lidské společenství. V oce 1926 mu vyšla první novela Letec. Krátce nato pracoval jako pilot poštovního letadla na trase mezi Toulouse a Casablankou a poté se stal velitelem letiště na Cap Juby v Saharské poušti. Tam napsal Kurýra na jih (1928). Noční let (1931) napsal v Buenos Aires, kde působil jako ředitel společnosti Aeroposta Argentina a řídil zde leteckou poštovní dopravu. Působil jako pilot v Asii ve službách Air France. Při pokusu o překonání rekordu na trase Paříž-Saigon havaroval jeho letoun nad libyjskou pouští, před smrtí jej po třech dnech strávených v poušti zachránila až náhodná karavana domorodců. V roce 1936 pracoval jako novinář během občanské války ve Španělsku. V roce 1938 málem zahynul, když se pokoušel o přelet z New Yorku do Ohňové země. Během rekonvalescence v USA  napsal Zemi lidí,román, zamýšlející se na prahu války nad lidským osudem a smyslem bytí. Za toto dílo získal  velkou cenu francouzské akademie (1939). Po vypuknutí 2 světové války si kvůli svému věku musel doslova vynutit vstup do řad válečných pilotů.  Válečného pilota (1942) napsal opět v USA po své demobilizaci a námětem je hrdinství příslušníků letky 2/33 při výzvědném letu nad nepřátelským tankovým plukem u Arrasu, kterého se sám zúčastnil a jako jeden z mála přežil.  Na svém  nejznámějším díle a jedné z nejpřekládanějších knih na světě vůbec, básnické pohádce Malý princ, začal pracovat v letech 1939-40, vyšla v r. 1943. Asi nejvýznamnější z jeho knih je Citadela, nedokončené dílo které tvořil téměř deset let, plné filosofických úvah a bajek. (Vyšla  posmrtně roku 1948). 31. července 1944 se Saint-Exupéry nevrátil z průzkumného letu na trase z Korsiky do jižní Francie. Jeho smrt se stala námětem mnoha spekulací po desítky následujících let. V roce2000 byly trosky jeho letounu nalezeny ve Středozemním moři poblíž francouzského přístavu Marseille. Bývalý stíhač německé Luftwaffe Horst Rippert ve francouzské knize autorů J. Pradela a L. Vanrella z roku 2008 tvrdí, že Saint-Exupéryho sestřelil právě on. Historikovi Lino von Gartzenovi, který pátral po okolnostech jeho smrti a který Ripperta objevil, řekl: „Můžete teď přestat pátrat, já jsem sestřelil Exupéryho. Kdybych věděl, že uvnitř sedí jeden z mých nejoblíbenějších autorů, nikdy bych nestřílel,“ dodal. Ve skutečnosti Rippertovo tvrzení není podloženo dobovými dokumenty. Německé záznamy o nárokovaných sestřelech v prostoru Francie jsou kompletně dostupné. Spojenecké záznamy odposlechů německého rádiového provozu dokládají, že během letecké činnosti obou válčících stran nad jižní Francií toho dne k žádnému boji nedošlo. Zůstávají nadále ve hře možnosti, že pád jeho stroje do moře mohla způsobit technická závada letounu, nedostatek pohonných hmot, nebo jeho zdravotní indispozice.

Autor: Alexandra Hejlová

Foto: Diospi-suyana, biography.com, wikipedia

Komentáře z facebooku