Runa Jera

Tento den jsem pro Vás vytáhla z balíčku runu jménem Jera.

Jera označuje významný zlom ve Vašem životě. Vyjadřuje hodnoty, že dobré výsledky jsou založeny na tvrdé práci a odhodlání. K těmto výsledkům je nutné přistupovat s pokorou, protože náš úspěch není jen závislý na našem úsilí, protože život a osud nám chystá různé zkoušky a překážky. V minulosti tato runa byla nadějí a vírou, že příroda nás odvděčí i přes výkyvy špatného počasí. Když si to převedeme do našeho života, kde nemusíme ručně sadit plodiny pro obživu a orat pole vlastními a zvířecími silami, značí tedy konec a začátek všech koloběhů. Tato runa nám říká, že nyní končí něco, co pro nás bylo náročné a začínáme takzvaně sklízet ovoce. V jednoduchosti naše úsilí se v dobré obrací.

Jeru můžeme přirovnat k tarotové kartě Spravedlnost. Ta odráží karmu (princip příčiny a následku). Naše výsledky budou a jsou výsledkem naší tvrdé práce.

Karta má číslo 12. Toto číslo je spojeno s dokonalostí a čistotou mysli.

Tak jak bylo zvykem připravit půdu, pohnojit ji, zasadit semínka a pak se o rostliny starat, dokud nepřinesla plody. Tak bychom měli pečovat o náš život.

Vaše Yennefer

K výkladu použité runové karty od Jardy Sklenáře

Komentáře z facebooku