Zřícenina Baba

Zřícenina Baba je stavba, o které dodnes nevíme, zdali jde o zbytek kaple nebo budovy viničního lisu. Stojí na místě, kde je pěkný výhled na Vltavu, Prahu 6 a její okolí.

Název návrší Baba na levém břehu řeky Vltavy je doložen písemnými prameny od 15. století. Archeologické nálezy ze 70. let 20. století potvrdily osídlení této lokality již v mladší době kamenné.

Na vrcholku skály je záhadná zřícenina budovy, která je pokládána za zbytek viničního lisu. Vinice zde byla založena roku 1622 měšťanem Jindřichem Žežulem, avšak vlastní lis spolu s letohrádkem postavil po roce 1650 tehdejší majitel vinice Servác Engel z Engelflussu. Dalším majitelem byl děkan Jan Pěšina z Čechorodu, který ji v roce 1673 koupil. Díky tomu byla označována jako Děkanka nebo Čechorodka.

Během válek o rakouské dědictví byl ve 40. letech 18. století letohrádek zničen a vypálen. Kolem roku 1748 pozemky koupila A. T. Lohnerová, která je připojila ke svému šáreckému hospodářskému dvorci. V roce 1858 byl pozůstatek budovy letohrádku při stavbě železnice (trasy Praha – Podomokly) upraven do romantického duchu.

Jak se dostanete ke zřícenině? Z ulice Nad Paťankou, která vás zavede až k samotné zřícenině nebo je možné jít po červené turistické značce od kostelíku sv. Matěje, a nebo také z Šareckého údolí.

Zdroj: redakce

Foto: Jana Tesaříková 

Komentáře z facebooku