Libor Kaláb v Novoměstské radnici v Praze

V Novoměstské radnici v Praze se to hemží myšlenkami z dosud neprozkoumaného světa , proč tomu tak je? Z jednoho prostého důvodu, právě zde probíhá výstava malíře, sochaře a pedagoga figurální kresby na VŠUP v Praze Libora Kalába s názvem „Dosud neprozkoumané“.  

Cituji z nrpraha.cz :“ Jeho výstava obrazů a kreseb je projekcí malířské tvorby, která odkazuje na symbolistické a mystické tendence v umění a je zároveň hledáním adekvátního vyjádření faustovské cesty k ukrytým pravdám a pramenům. Autor se snaží vést diváka pomocí skrytých a záhadných symbolů ke svému pochopení hermetismu v současné době. Zároveň je logicky ovlivněn nejen dramatickými ději kolem nás a svojí pedagogickou činností na VŠUP, ale i dlouholetým působením ve spolku Palaestra. Autorova pozoruhodná tvorba je odrazem prolnutí jeho osobního rozvoje v umění a ve sportu.“

V citaci zmíněný spolek Palaestra byl založený roku 1999 boxerem Janem Balogem. Náplní sportovního klubu bylo a je umožnit dětem ze sociálně slabých rodin smysluplně trávit čas. Dále se ve spolku pravidelně věnuje boxerským tréninkům i skupina, jejíž jádro tvoří výtvarníci a umělci.

Výstava byla nainstalovaná 6. 9., trvá do 20. 9. 2023, otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Plné vstupné je 50 Kč, rodinné 100 Kč a snížené 20 Kč. Novoměstská radnice je na adresa Karlovo nám. 1/23, Praha 2.

fotografie z www.liborkalab.cz

Text: Jana Tesaříková

Komentáře z facebooku