O vykonané spravedlnosti

Zástupce velitele četnické pátrací stanice v Uherském Hradišti praporčík František Zimmermann začal vyprávět o spravedlnosti, která díky tomu, že má zavázané oči, tak nemůže vidět úplně všechno.

Horský kraj v okolí Vizovic byl od roku 1931 již dlouhou dobu doslova sužován nebezpečnou tlupou zlodějů, kteří se téměř každý den dopouštěli nějaké té loupeže či alespoň krádeže.

Okresní četnický velitel v Uherském Brodě kapitán výkonný Alois Slezák stále organizoval zátahy soustředěného četnictva s cílem vypátrat, kdo má všechny ty případy na svědomí. Do pátrání byla kromě všech četnických stanic v politickém okrese samozřejmě zapojena i tehdejší pátrací stanice u okresního četnického velitelství v Uherském Hradišti se služebním psem.

Četnictvu se podařilo zjistit, že pachateli těchto činů jsou tři bratři Vaňkové z Vlachovic, kde jeden z nich vlastní velký statek. Ihned po tomto zjištění se vypravila četnická hlídka v počtu tří mužů do statku k provedení domovní prohlídky.

Jakmile Vaňkové spatřili blížící se četníky, zabarikádovali se na statku, a tudíž musela být přivolána posila.

Mezitím se Vaňkové stačili přemístit na půdu a začali házet po přicházejících četnících klacky a kusy starého železa. Až po několika výstřelech z četnických karabin slezli bratři Vaňkové z půdy.

Při domovní prohlídce byl nalezen veletucet bičišť, o kterých Vaňkové s posměškem prohlásili, že si je koupili, neboť mají zlou krávu, která nechce tahat. Obdobně se vyjádřili k nálezu 100 párů ponožek, neboť prý četli, že je hygienické měnit často ponožky, a proto si jich nakoupili tolik.  

Všichni tři bratři byli zatčeni postaveni před senát krajského soudu v Uherském Hradišti. Ačkoliv jim byly uloženy tresty těžkého žaláře od jednoho do dvou let, proti odsouzení se odvolali a následně byli propuštěni na svobodu.

Po návratu domů opět začali páchat nové krádeže a loupeže, kterými sužovali rolníky v širokém okolí. Celý kraj byl tehdy rozhodnutím soudu velmi pobouřen.

Když si spravedlnost nedokázala s Vaňky poradit, rozhodli se rolníci za všechna příkoří pomstít loupeživým bratrům sami.

V polovině dubna 1933 se Vaňkové vypravili do devět kilometrů vzdálené obce Loučka. Netušili však, že jsou tajně sledováni. Ihned poté, co vnikli do cizího statku ozval se výstřel a jeden z bratrů Bohumil se smrtelně zraněn skácel k zemi. Ostatní dva bratři jej naložili na svá bedra a dali se na útěk.

V tom okamžiku je začalo pronásledovat několik desítek rolníků s nabitými puškami. Po zhruba kilometru pronásledování zanechali smrtelně zraněného bratra nedaleko lesa a pokračovali v útěku.

Zraněný byl rolníky nalezen a povozem dopraven do nemocnice, kde druhý den zemřel. Případem se samozřejmě muselo zabývat četnictvo.

Ve Vlachovicích a okolí bylo četnictvem při pátrání po neznámém střelci nalezeno více než padesát pušek. Všechny pušky ale byly zaneseny atmosférickým prachem a bylo tudíž na první pohled zřejmé, že z nich dlouho nebylo vystřeleno.

Přes veškerou snahu četnictva pachatel zůstal nevypátrán, ač bylo naprosto jasné, že jím byl některý z rolníků v okolí, aby se pomstil za provedené krádeže a loupeže jimiž byl rozhodně také poškozen.

Bratři Vaňkové byli odsouzeni na tři týdny vězení za pokus krádeže.    

Příspěvek byl zpracován podle knihy Michala Dlouhého ČETNICKÉ historky z pátracích kursů, vydané v Nakladatelství  Jindřich Kraus – Pragolinewww.jindrichkraus.cz Kniha je k dostání u všech knihkupců, rovněž na www.megaknihy.cz nebo www.kosmas.cz.  Kniha je vydána i v elektronické podobě, stejně jako všechny, i již rozebrané tituly, které jsou k dostání na www.kosmas.cz

Další informace o autorovi se dozvíte na jeho webu www.cetnik-michal-dlouhy.cz nebo na facebooku Četník Michal Dlouhý či Spisovatel Michal Dlouhý.

AUTOR:   JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

FOTO:   archiv –  JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

Komentáře z facebooku