Astrologie versus astronomie

Tyto obory na vesmír a jeho fungování nahlíží tak trochu jinak. A proto se také nemají příliš v lásce. Astronomie pozoruje, zkoumá a řídí se ryze fyzikálními zákony. Veškeré závěry musí být podloženy vědeckými důkazy. Naopak astrologie vychází z domněnek, že náš život i osobnost ovlivňuje postavení planet a dalších těles v okamžiku našeho narození. Jedná se tedy spíše o výklad jevů.

Samotný název astrologie se skládá z pojmů astron, tedy hvězda, a logos neboli smysl či význam. Možná si říkáte, jak lze tuto zvláštní provázanost vysvětlit. Jak je vůbec možné, že Slunce, které je od nás vzdálené miliony kilometrů, ovlivňuje to, co se děje na Zemi, včetně našich povah, nálad i jednání? Na to se astrologie snaží nalézt odpověď.

Astrologie je záležitostí víry. Někteří lidé se k ní staví odmítavě, jiní jsou naopak nezlomně přesvědčeni o tom, že se na ni dá naprosto spolehnout.

Z toho, že je něco „nevědeckého“, automaticky neplyne, že jde o nesmysl. Plyne z toho tolik, že je to mimo dosah vědeckých metod. Takže kupříkladu nenarazíte na žádné vědecké studie, jejichž výsledky by naznačovaly, že astrologie opravdu funguje.

Jedním ze stěžejních principů astrologie je tvorba horoskopů. Pro jejich výpočet jsou používány různé astrologické tabulky a dnes už i počítačové programy. Astrolog také potřebuje znát přesný čas a místo narození člověka, pro kterého horoskop vytváří. 

Z astrologií úzce souvisí tzv. zvěrokruh, který vychází z rozdělení 12 souhvězdí na obloze. Jeho historie přesahuje náš letopočet a vlivem precese zemské osy již neodpovídají původní přenesená data do kalendáře. Přesto se jimi mnoho lidí řídí.

Astrologii se věnovali už staří Babylóňané, Egypťané, Peršané, přispěly tak ke vzniku moderní astronomie.

Akkadské znázornění mimo jiné ekliptiky ( Rak, Lev) a Saturnu

Zdroj VTM, qmul.ac.uk

 

Komentáře z facebooku