Rest – Michal Dlouhý

Velitel četnické stanice v Habrech, vrchní strážmistr Ladislav Kousal, oslovený na konci listopadu roku 1927 velitelem četnického oddělení v Čáslavi, kapitánem Aloisem Stibůrkem, s nabídkou funkce vedoucí síly nově zřizované pátrací stanice u okresního četnického velitelství v Kutné Hoře, byl velmi polichocen. Výzvu velitele četnického oddělení vnímal jako ocenění své letité služby v četnickém sboru a funkci vedoucí síly na jedné ze čtyřiceti pátracích stanic bral jako nejvyšší metu, které mohl ve své služební kariéře dosáhnout.

Vrchní strážmistr Kousal si zakládal na tom, že v jeho staničním obvodě nezůstal jediný trestný čin neobjasněn. Toho si byli vědomi i přestupci zákona, a proto raději trestné činnosti buď zcela zanechali, anebo páchali své hříchy mimo Habry, v obvodech sousedních četnických stanic.

Jediným restem haberského staničního velitele byl několik týdnů starý případ podvodníka, který se vydával za lékaře. Za necelé dva měsíce působení v Habrech vylákal z důvěřivých obyvatel města a jeho okolí částku, která přesáhla čtyři tisíce korun. A to se určitě četnictvu nepřihlásili všichni poškození, respektive, všechny poškozené.

Předání četnické stanice s čistým štítem bylo pro pana vrchního strážmistra Kousala otázkou prestiže. S nabídkou učiněnou velitelem četnického oddělení souhlasil avšak s podmínkou, že musí dořešit případ toho podvodného lékaře. Kapitán Stibůrek v tom neviděl sebemenší problém, neboť dotyčný se dopustil zločinu podvodu a spolupůsobení s četnickými stanicemi při spáchání každého většího trestného činu je jedním z hlavních úkolů nově zřizovaných pátracích stanic.

Kapitán Alois Stibůrek

Spolu se svými osobními věcmi a spoustou příruček si do Kutné Hory vrchní strážmistr Kousal přivezl i složku s uvedeným případem.

Počátkem měsíce října 1927 přicestoval do Habrů dobře vyhlížející muž středních let, představil se jako Josef Chodský, praktický lékař. V ulici Na Páchu, na samém okraji města, si u vdovy Jarmily Procházkové v přízemí jejího domu pronajal místnosti pro lékařskou ordinaci. Zpráva o nově zavedené lékařské praxi se městem záhy rozkřikla. Napomohla k tomu zejména dvojice žen, dle vzezření dcera s matkou. Zatímco se prý starší z žen do lékařovy ordinace stěží za pomoci své dcery dobelhala, po hodině odcházela zcela bez opory. Osobám v čekárně spontánně líčila, podporována přitom dcerou, že jde o zázračného lékaře, neboť byla chromá a pan doktor ji zcela uzdravil. Od té chvíle bylo v ordinaci MUDr. Chodského stále plno. Pacientům, kteří byli jak z města, tak i z okolních obcí, ordinoval pan doktor vlastní „zázračné“ masti a kapky a za své léčení inkasoval nemalé částky.

První podezření, že není vše zcela v pořádku, pojal haberský lékárník. Když prohlašoval, že se jedná o neškodné aromatické masti a kapky, bez jakýchkoliv léčebných účinků, tak byl nařčen, že se snaží likvidovat konkurenci.

Po čase se informace o zvláštních léčebných praktikách doktora Chodského a o výhradách k nim ze strany pana lékárníka, donesly i veliteli četnické stanice. Když se zhruba v polovině listopadu začal vrchní strážmistr Kousal, po dohodě s předsedou místního okresního soudu, zajímat o podivné léčebné praktiky MUDr. Chodského, úspěšný lékař z ničehož nic z města zmizel.

Pan vrchní strážmistr se tím utvrdil, že se určitě jedná o podvodníka a začal zjišťovat pacienty, kteří se podrobili jeho léčení. Seznam, který čítal více než sto jmen, tvořily převážně ženy. Částka inkasovaná za léčení činila téměř 4.000 Kč.

Z nově zařízené kanceláře kutnohorské pátrací stanice byl rozeslán první pátrací oběžník adresovaný všem okresním četnickým velitelstvím v Čechách. Kromě jména a vcelku podrobného popisu „zázračného“ lékaře, obsahoval pátrací oběžník i popis jím užívaných praktik.

Ani ne po dvou týdnech přišla zpráva z četnické stanice Konecchlumí v politickém okrese Jičín, že se dle popisu určitě jedná o několikráte trestaného Josefa Choda z Mlázovic, který, páchá svoje podvody za vydatné pomoci své snoubenky Karolíny Maškové a její matky Anny Maškové, která předstírá zázračně uzdravenou chromou ženu.

Po několika dnech nato došla zpráva z četnické stanice Luštěnice v politickém okrese Nové Benátky, že v obci Stružinec byl zatčen Josef Chod, vydávající se za MUDr. Chodského, který si počátkem prosince roku 1927 pronajal od tamní chalupnice Koláčkové místnosti pro svoji ordinaci. Za několik týdnů svého působení vylákal na důvěřivých osobách téměř 3.000 Kč. Josef Chod skončil pro podezření ze spáchání zločinu podvodu ve věznici okresního soudu v Nových Benátkách. Následně došlo četnickou stanicí v Konechchlumí k zatčení jeho pomocnic Anny a Karolíny Maškových z Mlázovic.  

Tím pádem mohl vrchní strážmistr Kousal, předat svému nástupci, kterým se stal vrchní strážmistr Josef Volštát, s čistým svědomím svůj úřad.

Podvodník Josef Chod byl prvním zločincem z povolání, kterého vypátrala kutnohorská pátračka.      

Obálka knihy Kutnohorská pátračka opět zasahuje

 

Příspěvek byl zpracován podle knihy Michala Dlouhého KUTNOHORSKÁ PÁTRAČKA OPĚT ZASAHUJE, vydané nakladatelstvím Pragoline. Kniha je již téměř rozebrána a je ještě k dostání na www.kosmas.cz a www.megaknihy.cz a byla vydána i v elektronické podobě.  Další informace o autorovi se dozvíte na jeho webu www.cetnik-michal-dlouhy.cz nebo na facebooku Četník Michal Dlouhý či Spisovatel Michal Dlouhý.   

Nakladatelství  Jindřich Kraus – Pragolinewww.jindrichkraus.cz

AUTOR:   JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

FOTO:   archiv –  JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

    

Komentáře z facebooku