LÍBÁNÍ PODLE ZVĚROKRUHU – RYBY ( 19. 2. – 20. 3.)

Jde o dvanácté znamení zvěrokruhu, znamení pohyblivé, noční, jižní, vodní. Vládci tohoto znamení jsou Neptun a Jupiter.

Ryby mají mimořádně vyvinuté sociální cítění, bolí je utrpení druhých, nikdy neodmítnou pomoci někomu v nouzi. Přispívají na charitu, ostatní si od nich půjčují peníze a oni si málokdy řeknou o jejich vrácení. Jsou trpělivé, ale na druhé straně také ostýchavé a raději se drží zpátky.  Jsou romantické, mají velké umělecké nadání, většinou hodně široké, což znamená, že mohou uspět v několika uměleckých oborech najednou. Kromě toho ale jsou nadané i na matematiku, takže umějí velmi dobře počítat a málokdy se dostanou do finančních problémů. Jejich velkou zálibou je cestování, milují moře, vodopády, jezera, prostě prostředí, kde je hodně vody. Výborně plavou a často i dokonce ve svých závislostech. Ze všech znamení totiž mají největší sklon k alkoholismu a dalším návykovým látkám. Naštěstí jsou inteligentní a tím dovedou svoje sklony držet na uzdě.

Polibky s Rybami jsou krásné a ti, kdo se s nimi líbali, na ně celý život vzpomínají. Líbají vroucně, dávají do toho všechno a myslí více na druhého, než na sebe. Líbají se rádi, ale oni s tím nikdy nezačnou. Iniciativa musí vzejít od druhého.

Ilustrace ke knize KNIHA O LÍBÁNÍ – Alexandra Hejlová

Příspěvek byl zpracován podle knihy Marie Formáčkové a Jindřicha Krause KNIHA O LÍBÁNÍ, vydané nakladatelstvím Jindřich Kraus – Pragoline,www.jindrichkraus.cz .  Kniha je k dostání u všech knihkupců a také v elektronické podobě na www.kosmas.cz.  

AUTOR:   Marie Formáčková, zpracovala  Alexandra Hejlová

FOTO:   Nakladatelství Jindřich Kraus – Pragoline

Komentáře z facebooku