Věštba z run na měsíc ČERVEN

Tento měsíc na nás všechny znamení působí runa OTHALA

24 RUNA OTHALA
Šťastné číslo: 24
Název: OTHALA (OTHILA, ODALA)
Symbol: dědictví, majetek
Hláska: O
Strom: hloh
Léčivá rostlina: zlatobýl
Živel: země


Runa Othala pomáhá při diagnostice a léčení nemocí, které mají dědičný základ.
Tato runa se soustředí na domov jako takový. Shromažduje v sobě dědictví majetku a předávání znalostí, či zkušeností. Můžete také zpozorovat v tento čas neschopnost soustředit se na nové věci.

Protože symbolizuje rodinu, vlast, rodnou zemi, bezpečné místo na Zemi a celkový blahobyt, slibuje nalezení štěstí a dosažení cíle. Je možmostí, že se blíží rozhodující období vašeho života. Svou situaci důkladně promyslete. Nejednej ve spěchu a nedělejte unáhlené rozhodnutí. Tím, že nebudete tolerantní a otevření k tomu, co je nové, můžete znehodnotit své výchozí postavení.
Ten, kdo vlastní půdu zděděnou po svých předcích, je jistotou svobodný člověk. Má své místo, ze kterého může volně odcházet a znovu se do něj vracet, místo, na kterém se může bránit tlaku okolních událostí. Zároveň je, ale zranitelnější, protože toto místo nelze přemístit jako jiný majetek a je třeba se o něj dobře starat, opravovat nebo obdělávat půdu.
Runa Othala představuje silné spojení s domovem, radí nám jej udržovat, abychom jej mohli předat dál svým potomkům nebo příbuzným, pokud děti nemáme.
Opačným významem symbolu je upnutí, závislost či neschopnost rozhodnout se pro nové. Člověk tak často bývá otrokem svých vzorců a naučených názorů, povinností a  není schopen vidět podstatu svého vězení. Proto, pokud nedokážete vyřešit problém v rodinném kruhu, kde vás rodina zneužívá a lpíte na svém majetku a čekáte, že se něco změní a vy neuděláte nic, jste otrokem svého vlastního já.
Runa byla vytažena v řádné pozici – věští materiální blahobyt nebo nabytí pozemkového vlastnictví. Slibuje bezpečí a ochranu.
Pokud by byla vytažena v opačné pozici – upozorňuje na naši úzkoprsost ve vztahu ke všemu, co by mohlo přinést jakoukoli změnu.

Vaše Yennefer

Komentáře z facebooku