Budiž světlo

I řekl Bůh: „Budiž světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. To je citát z bible – První knihy Mojžíšovy, kde se popisuje stvoření světa, jež začíná právě světlem. Pro život na zemi je světlo podmínkou. Jeho zdroj – slunce – je nekonečně vzdálený a večer se ztrácí za obzorem.  Když se ale při vysokých teplotách samovznítila suchá tráva nebo blesk zapálil strom, oheň se stal darem z nebe pro pravěké lidi.  Byl pro ně zdrojem tepla, světla, ochranou před divou zvěří a možností tepelného zpracování potravy.  Bylo však nesmírně obtížné oheň udržovat a často se to nezdařilo.  Proto poznatek, jak oheň rozdělat, se stal pro lidstvo rozhodujícím vynálezem.  Došlo k němu podle archeologických objevů v Africe zhruba před milionem a v Evropě asi před půl milionem let. Oheň se lidé naučili rozdělávat křesáním kamenů či třením dvou dřívek.  Dokázali ho pak i ovládat a manipulovat s ním.  A právě tato znalost jim umožnila migrovat z Afriky do chladnějších oblastí na severu. Mnoho po sobě následujících civilizací si oheň nakonec podmanilo a zejména zdokonalovalo způsob osvětlení, aby mohlo využívat i další část dne, kdy zapadne slunce. A tak přišly na svět louče, pochodně, lucerny, olejová svítidla, svíčky, kahany, a jak plynula staletí, i petrolejové lampy, plynové osvětlení a lihová, benzinová a karbidová svítidla.  Královnou umělého světla je ale elektřina, jejíž ohromující tažení do domácností odstartoval vynález žárovky Josepha Swana a Thomase Alvy Edisona, následovaný vývojem zářivek a konečně také LED diod. Do trojlístku významných fyziků, kteří rozsvítili svět, patří také Theodore Harold Maiman. Dne 16. května 1960 úspěšně spustil první laserový systém na světě. Tento den byl v roce 2018 ustaven organizací UNESCO jako Mezinárodní den světla.  Tak tedy – tentokrát latinsky: Fiat lux.

Instalace Intensive reflections on modernity Jakuba Peška na Smetanově nábřeží v Praze

Instalace Space and Possibilities studia Nohlab na Karlínském náměs

Autor: Jaroslava Pechová

Foto: Titul -biobilgi.com, Tomáš Slavík – Signal Festival, Dušan Vondra – Signal Festival

Komentáře z facebooku