Jak umřel Tutanchamon?

Tutanchamon byl na egyptském trůně v době, kdy Egypt měl náboženskou a politickou krizi. Tím, že byl mladý využil Aje (poručík mladého faraona), ke znovuzískání moci a znovunastolení původního náboženství. Tutanchaton, pravé jméno Tutanchamona přijal jméno Tutanchamon a jeho žena Anchesenpaaton, také přijala nové jméno Anchesenamon (byla to jeho nevlastní sestra, tedy dcera jeho otce Achnatona. Úkol Tutanchamona bylo usmířit se s kněžstvem a vyhlásti návrat k původním bohům a zrušení svátků. Vše se vydařila. Po zvolení se hlavním městě staly opět Théby (Vaset).

Díky rodinným incestům zdědil mladý faraon malý rozštěp horního patra a genetická mutace mu zkrátila o několik centimetru levou nohu. Tutanchamon při chůzi používal hůlku. Trpěl Kohlerovým syndromem, vzácnou vadou kostí.

Tutanchomon vládl přibližně deset. Letopočet uvádí 1347 – 1338 př.n.l. Zemřel mladý a to v pouhých dvaceti letech. Jeho manželku si pak vzal Aje, které vládl ještě 4 roky. Pak byl kněžstvem dosazen generál Haremheb.

Tutanchamon byl jediným synem Achnatona, který měl ještě 6 dcer. Proto nebylo žádným překvapením, že usedne na egyptský trůn. Když byla nedávno provedena analýza DNA mumií Achnatona a „starší ženy“ a „mladší ženy“ z vedlejší komory v hrobce KV35 prokázala, že Tutanchamonovou matkou nebyla Nefertiti a ani Kija ( to byla další manželka Achnatona), ale jedna z Achnatonových sester. Její jméno se však dodnes neví.

Na Tutanchamona měla velký vliv jeho babička (královna Teje a manželka AmenhotepaIII.). Ona byla příčinou, že Tutanchamon neuctíval jen Atona, ale i Atuma, který podle pověstí stvořil svět.

Tutanchamonova smrt přišla nečekané. Do dnes jsou různé teorie. Jisté bylo jen to, že smrt si pro mladého faraona přišla v 19ti – 20ti letech. Jedna z teorií, která byla dlouhá léta zmiňována, byla teorie atentátu. Tu však v roce 2010 vyvrátily testy DNA, které jako příčinu smrti určily gangrénu po úrazu nohy. Pak se také začalo mluvit o malárii. Ale nové výzkumy Tutanchamonovy mumie smetávají zmíněné teorie ze stolu. Tutanchamon zemřel na rozdrcené srdce.

Jak to ,že měl rozdrcené srdce? Díky snímkování mumie vědci zjistili, že spadl z bojového vozu. Dokazuje to poraněná noha, ale také zlomená žebra. Experti z Velké Británie se snažili o rekonstrukci nehody. Dle nich došlo ke kolizi nejspíše dvou vozů, kde se jeden z nich převalil přes Tutanchamona. Mladému faraonovi tak rozdrtil nohu a žebra a rozmačkal srdce. Srdce mu bylo po smrti vyjmuto a nebylo však nalezeno v jeho hrobce.

Díky dalším průzkumům se zjistilo, že Tutanchamon neměl klid ani po smrti. Několik let si vědci neuměli vysvětlit popáleniny na částech faraonova těla. Kolem roku 1968 při skenování nelezli kus ohořelé tkáně. Díky chemickým testům však zjistili, že se panovník samovznítil až posmrtně. Balzamovací olej a zbývající kyslík a k tomu obinadla, způsobilo v uzavřeném sargofágu chemickou reakci. Teplota těla se dostala až na 200 stupňů Celsia a mumie částečně vzplála. Okamžité vyčerpání kyslíku se oheň během několika vteřin uhasil.

Ohledně Tutanchamona je spoustu otazníků. Stále se neví, kdo byla jeho matka, která s dcer Achnatona. Dále i jeho smrt mžeme brát za velký otazník, protože se stále jedné o teorie. Nebojte se napsat vaše poznatky a další zajímavosti do komentářů na facebooku.

Zdroj fotografii:internet

Komentáře z facebooku