8. září – Mezinárodní den gramotnosti

Nechce se tomu skoro ani věřit, že v současné době žije ve světě stále ještě zhruba jedna pětina negramotných obyvatel, přičemž dvě třetiny z nich jsou ženy a přibližně 67 milionů dětí nechodí do školy. Tento smutný fakt se snaží připomenout Mezinárodní den gramotnosti, který se slaví každoročně 8. září již od roku 1966.

Je mnoho důvodů, proč je gramotnost obyvatelstva důležitá. Nejde jen o základní schopnost čtení, psaní a počítání, ale o další návaznosti, které právě s gramotnosti souvisí. Gramotnost napomáhá tomu, aby člověk znal svá práva i povinnosti, aby se dokázal orientovat ve světě.

Docházka do školy je navíc jednou z nejlepších forem prevence proti dětské práci. Gramotnost pomáhá snížit dětskou úmrtnost, dosáhnout rovnosti žen a mužů, vymýtit chudobu či omezit růst populace. Gramotnost je jedním ze základních stavebních kamenů inteligence národa.

Nejvyšší gramotnost vykazuje Evropa, Severní Amerika a Austrálie (80%), nižší pak arabské státy (70%) a země jižní Asie či subsaharské Afriky (60%). Nejnižší gramotnost okolo 53% má skupina nejméně rozvinutých zemí. 

Ačkoliv dívky rychle dohánějí chlapce (a v některých zemích je dokonce lehce předhánějí), stále tvoří ženy a dívky celé dvě třetiny všech negramotných. Největší nerovnost pak nalezneme v jižní Asii, kde 73% mužů umí číst a psát, zatímco u žen je to jen 51%.

V současnosti se začíná klást důraz na tzv. funkční gramotnost, která chybí i mnoha Čechům. Jedná se o umění převézt nabyté vědomosti do praxe, do reálného života.

 

Komentáře z facebooku