Ženský lékař – Michal Dlouhý

Strážmistr Josef Kudlík, který byl nejmladším z osazenstva četnické stanice v Kutné Hoře, měl dne 1. února 1932 předepsánu denní obchůzku. Velitel četnické stanice vrchní strážmistr Karel Toušek jej musel vyslat do služby samotného, neboť právě řádily chřipky a většina mužstva omarodila, i o něho samotného se chřipka pokoušela.

Když strážmistr Kudlík procházel Sedlec, vyběhla mu naproti z jednoho domu mladá žena a žádala četníka o pomoc. Uvedla, že dnešního dne krátce po páté hodině ranní u jejího bytu kdosi zazvonil, čímž jí vzbudil. Když otevřela, tak se objevil jí neznámý muž, který se představil jako úředník továrny na tabák a chtěl provést její kontrolu. Je totiž dělnicí tabákové továrny a v současné době, jak je na ní ostatně vidět, marodí s chřipkou. Když muže vpustila do bytu, začal se vůči ní chovat drze a dokonce si lehnul oblečený a v botách k ní do postele. Chování muže se jí zdálo nepřístojné, a proto se mu začala bránit. Na to ji neznámý muž kousl do krku a poté z jejího bytu odešel. Po odhalení šátku, bylo na krku ženy zřejmé zranění – krevní podlitina od kousnutí.

Vše, co žena, o níž zjistil, že se jmenuje Milena Vedralová, uvedla, si strážmistr pečlivě poznačil. K popisu muže sdělila pouze to, že byl ve věku okolo třiceti let a že byl vysoký. Byla totiž rozespalá a v bytě bylo navíc šero.

Případ, který byl mimochodem jeho prvním samostatně řešeným, strážmistr Kudlík vyhodnotil za tak závažný, že nepokračoval dále v předepsané obchůzce a vydal se přímo na pátrací stanici.

Jelikož bylo první pondělí v měsíci, probíhal celé dopoledne dle rozvrhu stanoveného zemským velitelstvím četnictva pokračovací výcvik. Tím pádem bylo celé osazenstvo pátrací stanice přítomno ve staniční kanceláři.

Nedávno povýšený vrchní strážmistr Eidlpes vyslal do Sedlce hlídku na motorovém kole, s úkolem pátrat po pachateli činu. Štábní strážmistr Stehlík dostal úkol prověřit záznamy v soustředěné evidenci pátrací služby, s cílem vytipovat možného pachatele činu. Obojí bohužel zůstalo bez kladného výsledku. Tudíž nezbývalo než o činu rozeslat pátrací oběžník.

Po dobu dvou týdnů zůstalo pátrání po pachateli činu, které bylo zaměřeno na současné i bývalé zaměstnance tabákové továrny, bezvýsledné.

V pondělí 14. února 1932 dopoledne bylo z tabákové továrny pátrací stanici telefonicky oznámeno opakované obtěžování zaměstatkyň továrny údajným lékařem provádějícím kontrolu nemocných.

Na místo ihned vyrazilo motorové kolo pátrací stanice, které řídil štábní strážmistr Antonín Král, jež vystřídal ve funkci řidiče strážmistra Chalupeckého. Štábní strážmistr Král absolvoval první kurs řidičů automobilů četnických pátracích stanic. Spolu s ním jeli vrchní strážmistr Eidlpes a praporčík Novotný.

V kanceláři správy tabákové továrny bylo zjištěno, že ráno kolem osmé hodiny byla doma navštívena nemocná dělnice Anna Bauerová a následně kolem půl deváté druhá nemocná dělnice Anna Jandejsková.

Bauerová vrchnímu strážmistru Eidlpesovi uvedla, že ráno krátce po osmé hodině se do jejího bytu dostavil muž, představil se jako lékař továrny na tabák a přikázal jí, aby se svlékla, že jí prohlédne. Přesto, že se nejednalo o závodního lékaře, kterého zná, vysvlékla se, avšak pouze z kabátku. Lékař po ní ale požadoval, aby se vysvlékla úplně. Když se ohradila, že jí tak závodní lékař nikdy neprohlížel, netrval dále na úplném vysvlečení, vyšetřil jí jako lékař tep srdce poslechem na zádech a prohlédl jí zavázanou nohu, s níž marodí. Dále si nechal předložit lék, který užívá. Po předložení léku z něho upil a řekl, že je to obyčejný rybí tuk a že on jí předepíše láhev vína. Po chvíli z jejího bytu odešel. Jelikož se jí to zdálo divné, oznámila věc správě továrny. K popisu muže uvedla, že byl vysolý asi 175 centimetrů, měl černé vlasy a byl oblečen v tmavěhnědém dlouhém kabátu a v ruce měl lékařský kufřík.

Zřejmě vzápětí poté byla neznámým mužem vydávajícím se za lékaře navštívena ve svém bytě druhá nemocná dělnice Jandejsková, která uvedla, že ji neznámý muž vydávající se za závodního lékaře začal nejprve prohlížet a poté se snažil položit ji na postel. Tomu se začala okamžitě bránit, neboť se nejednalo o jejího lékaře a muž z jejího bytu odešel. Potvrdila popis oblečení udaný Bauerovou, dlouhý hnědý kabát, lékařský kufřík, dále vysokou postavu a věk okolo třiceti let.

Na základě okamžitě zahájeného pátrání byl hlídkou pátrací stanice na nádraží Kutná Hora – Sedlec zadržen mladý muž, v němž byl zjištěn Josef Káva narozený v roce 1893 a příslušný do Ronova nad Doubravou v politickém okrese Čáslav, syn rolníka, toho času bez zaměstnání.

Kromě toho, že byl Káva usvědčen ze svých činů dělnicemi Bauerovou a Jandejskovou, poznala jej i před dvěma týdny navštívená dělnice Vedralová, která se mezitím uzdravila.

Při výslechu se Káva, v minulosti trestaný pro podvody, vrchnímu strážmistru Eidlpesovi doznal, omlouval se, že nechtěl uvedeným ženám nijak ublížit. O tom, která z žen je nemocná a kde která bydlí, se dozvídal od svého kamaráda pracujícího v tabákové továrně, jehož jméno odmítl prozradit. Josef Káva byl dodán do vazby kutnohorského krajského soudu.

 Novinový článek o dopadení pachatele si se zájmem přečetl i strážmistr Kudlík, jehož snem se stalo dostat se mezi četnickou elitu – na pátračku. Na splnění svého snu si však musel ještě hezkou řádku let počkat

Vypátrání pachatelova informátora bylo pro pátračku záležitostí jediného dne. Ke svému prohřešku se doznal a za svůj čin byl správou tabákové továrny po zásluze odměněn…

Příspěvek byl zpracován podle knihy Michala Dlouhého KUTNOHORSKÁ PÁTRAČKA OPĚT ZASAHUJE, vydané v Nakladatelství  Jindřich Kraus – Pragolinewww.jindrichkraus.cz Kniha je k dostání u všech knihkupců, rovněž na www.megaknihy.cz nebo www.kosmas.cz.  Kniha bude vydána i v elektronické podobě, stejně jako všechny, i již rozebrané tituly, které jsou k dostání na www.kosmas.cz

Další informace o autorovi se dozvíte na jeho webu www.cetnik-michal-dlouhy.cz nebo na facebooku Četník Michal Dlouhý či Spisovatel Michal Dlouhý.

AUTOR:   JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

FOTO:   archiv –  JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

Komentáře z facebooku