Bohém v Náplavní

Umělci tradičně umění využívali jako materiální cestu k dosažení duchovního cíle.

Těmito vzletnými slovy byla uvedena zahajovací řeč při vernisáži obrazů, grafik a fotografií všestranného umělce Vladimíra Kočičky ve středu 11. října ve vinárně Náplavní v Praze.

Proložena tóny příčné flétny v rukou Františka Stejčka řeč dále přiblížila, jak vnímáme umělecká díla a co se v nás při tom děje. Nakonec bylo konstatováno, že obraz nám dovoluje – tím, že si ho delší dobu prohlížíme a zaměřujeme na něj soustředěnou pozornost – rozvinout další obrazy a příběhy vnitřní, vzpomínkové, fantazijní. Umění tak přivádí člověka k ryzímu porozumění sobě a svému vztahu ke světu.

Vladimír svou novou výstavou nazvanou Bohém opět dokumentuje, jak bezbřehá je jeho imaginace a originalita při výběru témat i technik zpracování. Věren surrealistickém duchu mnohde ukrývá tváře či objekty, které je třeba dohledat, neboť jsou skryty záměrně, ale i nevědomky, jako například tvář Volanda na obraze Mistr a Markétka. Za povšimnutí stojí dvě fotografie v předsíňce mezi místnostmi vinárny, netradičně zasazené do kruhových „oken“. Na většině děl se vyskytuje Vladimírův oblíbený profil mladé dívky, ovšem jak sám autor uvedl, je období profilů těmito díly završeno.

Výstava v Náplavní potrvá po celý říjen a s lehkou obměnou i v listopadu, otestovat si, co se v člověku děje při pohledu na umění, tedy můžete dosytosti. K příjemným zážitkům nepochybně přispěje i sklenka pěkného vína, které je ve vinárně k dispozici.

autor textu: (zb)

fotografie: archiv

Komentáře z facebooku