Úžasný herec Radovan Lukavský

Radovan Lukavský se narodil 1. listopadu 1919 v Praze a byl jednou z nejvýraznějších osobností našeho hereckého umění, filmový, televizní a hlavně divadelní herec.

Radovan Lukavský se narodil do herecké rodiny. Jeho matka, ochotnická herečka Marie Lukavská, vedla svého syna od malička ke křesťanství, proto se chtěl Radovan v mládí stát knězem, později pak chtěl být profesorem češtiny a fransouzštiny a se studenty chtěl dělat divadlo. Za 2. světové války, během Lukavského studia ve druhém ročníku filozofické fakulty, zavřeli Němci vysoké školy. Lukavský pracoval jako telegrafista na nádraží v Českém Brodě. Začal uvažovat o studiu na herecké konzervatoři, neboť střední školy zavřené nebyly. Studium sice začal, ale byl nuceně nasazen v Německu. Po skončení války dostudoval jak filozofickou fakultu, tak i hereckou konzervatoř.

Radovan Lukavský se podílel se na založení divadla DISK. Do roku 1957 působil v Městském divadle na Vinohradech a v Městských divadlech pražských, poté se stal členem činohry Národního divadla.

Jako herec proslul Radovan Lukavský především dokonalým hlasovým projevem. Významná byla Lukavského pedagogická činnost, když jako profesor působil na herecké konzervatoři, DAMU i FAMU.

V březnu roku 1997 byla Radovanu Lukavskému udělena Cena Thálie za celoživotní jevištní mistrovství. Ve svých pětaosmdesáti letech společně s vnučkou Klárou sepsal autobiografickou knihu nazvanou „Rozhovory s dědečkem“, která vyšla na podzim roku 2005. Bývalý prezident České republiky udělil Radovanu Lukavskému Medaili za zásluhy.

Radovan Lukavský patřil ke generaci herců, kteří na divadelní jeviště vstoupili ve čtyřicátých letech 20. století. Byla to výjimečná společnost – Vlastimil Brodský, Stella Zázvorková, Dana Medřická nebo Rudolf Hrušínský.

Radovan Lukavský si zahrál si řadu rolí v inscenacích divadelní klasiky. Poprvé na sebe upozornil při angažmá v Divadle na Vinohradech v roli Mladého muže z dneška ve Frischově Čínské zdi, u Frejky si zahrál titulní roli ve Figarově svatbě. Později v Městských divadlech pražských zazářil jako Moliérův Misantrop.

Foto: wikipedia.org, dvojka.rozhlas.cz

Komentáře z facebooku