Osudové rozhodnutí – Michal Dlouhý

Vzhledem k tomu, že se zdravotní stav služebního psa pátrací stanice Bariho nezlepšoval a byl již dva měsíce nezpůsobilým pro výkon bezpečnostní služby, byl vlastní pes Bari dnem 25. srpna 1932 definitivně vyřazen ze seznamu psů používaných v bezpečnostní službě.

V návaznosti na to zemské četnické velitelství v Bratislavě přemístilo dnem 1. září 1932 strážmistra Rudolfa Votrubu s jeho vlastním služebním psem Altem na pátrací stanici v Nitře.

   

 Uvedeným rozhodnutím se strážmistru Votrubovi splnilo přání stát se vůdcem služebního psa na jedné ze čtyřiceti pátraček v republice.

Pro rodinu Votrubových z toho plynula ještě další výhoda, neboť stravné příslušníků četnictva na pátracích stanicích bylo na základě výnosu ministerstva vnitra č. 9728/13 ze dne 17. února 1930 zvýšeno na 1 Kč 50 hal za hodinu, bez zřetele na to, zde se jedná o dobu denní či noční.

Mezi osazenstvem nitranské pátračky byli oba staří známí vlídně přijati, a jejich příchodem bylo očekáváno zlepšení výsledků docilovaných při stopování pachatelů trestných činů, neboť Bariho výslednost a úspěšnost se v návaznosti na jeho rostoucí věk a zhoršující se zdravotní stav postupně snižovala.

Dosavadní vůdce služebního psa štábní strážmistr Neumann byl ke stejnému datu přemístěn na pátrací stanici u okresního četnického velitelství v Humenném, kde převzal erárního služebního psa – fenu Astu.

Alto i jeho pán nyní měli naději, že již nebudou veleni do obyčejné obchůzkové služby, ba naopak, že se nyní budou věnovat výhradně stopování a že se budou vozit po rozsáhlém staničním obvodu pátračky v postranním vozíku motorového kola či dokonce v automobilu. O tom, že to neplatilo zcela bezvýhradně, se novopečený vůdce služebního psa pátračky přesvědčil po několika týdnech, kdy byl dále velen do obchůzkové služby a v případě, kdy nebyl k dispozici služební automobil ani motorové kolo, cestovali na místo činu i po železnici.

V pondělí 5. září 1932, v době krátce po zahájení pokračovacího výcviku prováděného dle rozvrhu stanoveného zemským velitelstvím četnictva se v kanceláři pátrací stanice rozezvučel telefonní přístoj.

Četnická stanice Komjatice v politickém okrese Nové Zámky hlásila případ vraždy střelnou zbraní spáchaný v Růžovém dvoře na hajném.

Jelikož se v podstatě jednalo o samotu, byl do hlídky pátrací stanice vedené zástupcem vedoucího štábním strážmistrem Janem Slechanem zařazen i strážmistr Votruba s Altem. Cesta dlouhá téměr dvacetpět kilometrů uběhla díky dobré silnici poměrně rychle.

Po příjezdu na místo bylo od velitele komjatické četnické stanice vrchního strážmistra Rudolfa Čížka zjištěno, že ke vraždě došlo již předchozího dne, v neděli večer, o 21. hodině a obětí je hajný Štefan Szabo, který byl pachatelem, pravděpodobně pytlákem, težce zraněn výstřelem z dlouhé střelné zbraně. Hajný na následky utrpěného zranění i přes poskytnutou lékařskou pomoc, po několika hodinách zemřel.

Strážmistr Votruba nalezl na místě znatelnou stopu bosého pachatele, který utíkal od Růžového dvora do polí. Alto uvedený na stopu tuto sledoval kukuřičným polem asi 600 metrů až k sousednímu poli osetému tabákem a tabákovým polem pokračoval dalších 300 metrů směrem na obec Velký Kýr. Na místě, kde se křižovalo více stop, se Alto zastavil. Po opakovaném navětření stopy dovedl Alto svého pána jinou trasou zpět do domu hajného Szaby.

Následně strážmistr Votruba zjistil, že se jedná o stopu vytvořenou místními četníky a hajnými, kteří se snažili pátrat po zřetelných pachatelových stopách. Tím došlo k překrytí původní pachatelovy stopy čerstvými stopami více osob. Přes opakovanou snahu vůdce služebního psa, se Alta nepodařilo uvést na více než dvanáct hodin starou stopu pachatele činu.

Při stopování bylo bezvětrné teplé počasí a Altova práce byla ztěžována prachem pokrývajícím pole. Vždy po 100 metrech přerušil svoji práci, aby si odpočinul a pak zase pokračoval dále. Důvodem neúspěchu však bylo smíšení stopy pachatele s pachem čerstvých stop. Byť by byl služební pes sebelepší, v tomto případě by úspěchu docílit nemohl.

Ze strany místního četnictva se jednalo o hrubé porušení zásad pro vyžadování služebních psů upravených výnosy ministerstva vnitra č. 27.500/13 ze dne 9. května 1923 a č. 55.316/13 ze dne 18. srpna 1924. Stopy pachatele namísto toho, aby byly ochráněny před zvědaci, byly poškozeny samotnými četníky!

Až 29. září 1932 byli pro podezření ze spáchání uvedené vraždy zatčeni příslušníky četnické stanice v Komjaticích Jan Zajac a Ondřej Blažko, oba ze Švajčárny v Komjaticích a byli dodáni do vazby okresního soudu v Nových Zámcích.

K následující rekvizici Alta došlo v pátek 16. září 1932 krátce před polednem četnickou stanicí Dolný Pial v politickém okrese Vráble k případu vloupání do železničního vagonu  na nádraží v Beši.

Vedoucí pátrací stanice vrchní strážmistr Alois Procházka na místo vzdálené od Nitry třicetpět kilometrů vyslal automobil řízený štábním strážmistrem Dřevickým. 

Od místního četníka štábního strážmistra Jana Suka se hlídka pátrací stanice dozvěděla, že neznámí pachatelé na nádraží navrtali podlahu železničního vagonu a odcizili z něho větší množství ječmene. Jeho přesné množství bude zjištěno až po převážení celého nákladu.

Uvedení služebního psa na stopu bylo komplikováno tím, že se jedná o velmi frekventované místo, na němž se pohybovalo velké množství cestujících osob i železničního personálu. Kromě toho byla kolej, na níž byl předmětný vagon odstaven, znečištěno velkým množstvím vápeného prachu ze saturačních kalů a tudíž hrozilo poškození Altova čichu.  Přesto se strážmistru Votrubovi podařilo uvést Alta na stopu pachatelů činu, kterou sledoval asi 200 metrů k silnici, kde ji vzhledem k vysokému pohybu osob ztratil.

Strážmistr Votruba začal pomalu chápat realitu používání služebních psů ke stopování, neboť se původně mylně domníval, že každé použití služebního psa bude korunováno úspěchem.

Místním četnictvem bylo následně nahlášeno, že bylo při krádeži neznámým pachatelem odcizeno celkem 360 kilogramů ječmeně v ceně 240 Kč.

Další případ, ke kterému byl Alto vyžádán, se stal ve čtvrtek 22. září 1932 v samotné Nitře. Z ohrazeného dvora obchodníka Ludvíka Juzsky v Masarykově ulici č. 9 byly neznámým pachatelem odcizeny dvě kachny.

Tentokrát byl strážmistru Votrubovi oznámen případ v 05.40 hodin ráno v jeho bytě městským policejním strážníkem Peterem Ninayem. V té době právě Alto dostával své jídlo. Rudolf Votruba pouze snědl pár soust z manželkou připravené snídaně, ustrojil se a vyrazili s Altem, který mezitím stihl zhltnout svoji porci, na místo činu.

Byli zde ještě dříve, než bývalí kolegové z místní četnické stanice štábní strážmistr Josef Brýl se strážmistrem Josefem Bojasem přivolaní mezitím druhým policejním strážníkem.

Kachny byly odcizeny z uzamčeného dvora a pachatel musel při příchodu přelézt prkenou ohradu do humen a stejnou cestou z místa činu odešel.

Alto uvedený na stopu tuto sledoval přes ulici Číneš na louky a vedl svého pána přes most u leteckých hangárů a dále přes louky k obci Tormoš. Asi 150 metrů před obcí bylo nalezeno peří oškubané ze dvou kachen. Na mostě před samotnou obcí však ke značnému pohybu lidí stopu ztratil.

Zardoušené a čerstvě oškubané kachny byly při pokračování pátrání v Tormoši nalezeny v domku Jozefa Stojky, který se při pod vlivem Altových vyceněných zubů a štěkotu označujícího stopovanou osobu, k činu doznal. Jako spolupachatele činu prozradil Pavla Dodka a Štefana Horvátha.

Při stopování bylo bezvětrné chladné ráno a rosa. Délka Altem vypracované stopy činila přes dva kilometry

Okradený majitel Juzska uvedl, že se skutečně jednalo o jeho kachny a udal jejich cenu ve výši 80 Kč.

Kolegové z nitranské četnické stanice byli rádi, že je jim strážmistr Votruba s Altem užitečný i po přemístění na pátračku.

Stejnou radost měl i vrchní strážmistr Procházka, jehož tímto nový služební pes pátračky a jeho vůdce přesvědčili o svých schopnostech.  

Příspěvek byl zpracován podle knihy Michala Dlouhého ČETNICKÝ PES ALTO OPĚT NA STOPĚ, vydané v Nakladatelství  Jindřich Kraus – Pragolinewww.jindrichkraus.cz Kniha je k dostání u všech knihkupců, rovněž na www.megaknihy.cz nebo www.kosmas.cz.  Kniha bude vydána i v elektronické podobě, stejně jako všechny, i již rozebrané tituly, které jsou k dostání na www.kosmas.cz

Další informace o autorovi se dozvíte na jeho webu www.cetnik-michal-dlouhy.cz nebo na facebooku Četník Michal Dlouhý či Spisovatel Michal Dlouhý.

AUTOR:   JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

FOTO:   archiv –  JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

Komentáře z facebooku