Věštba z run (27. 12. 2023 – 03. 01. 2024)

Na týden, který se překlene na Nový rok vypadla z pytlíku run Jera. Jera říká, že je nutné zakončit práci a sklidit její výsledky. Naděje, že nový rok bude bohatý jako úroda. Ale také vzkazuje, že nás čeká další práce. Nový rytmus, začátek dalšího cyklu. Pokud zaváháme způsobí škody a dlouhé čekání než konec přinese své ovoce. 1. 1. 2024 přivítejme Nový rok s novými plány.

K tomu jsem vyložila z Tarotového balíčku karet z něhož se obrátila karta Smrt. Smrt není špatná a už vůbec zlá karta. Znamená konec a začátek něčeho nového. V tomto případě nám to sedí na další rok. Nebraňte se tedy změnám, když k nim dochází. Zamyslete se, zda vám něco brání v novém začátku. Tato karta a tento týden nás nabádá k tomu vše ukončit v dobrém. Nechte tedy vše staré odeznít, aby byl prostor na vše nové.

Vaše Yennefer

Komentáře z facebooku