Případ zavražděného vraha – Michal Dlouhý

Na jaře roku 1929 byl po deseti letech úspěšné služby u četnického sboru strážmistr František Klimsza povýšen do dlouhodobě očekávané a vytoužené hodnosti štábního strážmistra.

Na čtyřmužové četnické stanici Dolní Domaslavice v politickém okrese Český Těšín byl totiž po jejím veliteli vrchním strážmistru Františku Šálkovi služebně nejstarším, a kromě nich tvořili osazenstvo četnické stanice ještě dva strážmistři.

Druhého distinkčního odznaku v podobě rovnostranného osmiúhelníku na ramenní pásce blůzy a pláště si civilista mnohdy ani nevšimne, ale pouze příslušník četnictva a jeho blízcí vědí, co útrap se za ním skrývá.

Druhou květnovou neděli roku 1929 ráno byla dolnodomaslavická četnická stanice poslem vyslaným obecním starostou vyrozuměna o případu vraždy spáchané na horníku Františku Nytrovi v Šebišovicích.

Do necelé tři kilometry vzdálené sousední obce se vzhledem k dovolené velitele četnické stanice vypravil novopečený štábní strážmistr Klimsza spolu se strážmistrem Vilémem Stuchlíkem.   

K činu samotnému došlo v noci ze soboty na neděli a jelikož u sebe zavražděný horník Nytra měl 14denní výplatu, bylo nepochybné, že jde o vraždu loupežnou.

Mrtvola muže byla nalezena na dvorku a podle koženého opasku na krku bylo nepochybné, že horník Nytra byl uškrcen.

Dle sdělení jeho manželky Marie k činu došlo poté co se po výplatě vracel pozdě večer z práce.    

K případu byla přizvána soudní komise od okresního soudu v Českém Těšíně, která ani jak soudním ohledáním, tak ani následně provedenou soudní pitvou nepřinesla nic významného do vyšetřovaného případu.

Na základě hlasu lidu, který je, jak se říká hlasem Božím, byl jako pachatel činu označen syn sousedů manželů Nytrových 21 roků starý dělník Josef Vrůbl. Ten byl štábním strážmistrem Klimszou zatčen a při výslechu konaném za přítomnosti obecního starosty se k činu i doznal. Uloupené peníze, ty však už byly ty tam.

Zatčením Josefa Vrůbla a jeho dodáním do vazby ve věznici okresního soudu v Českém Těšíně však případ nekončil, avšak teprve začal.

Štábní strážmistr Klimsza se totiž čirou náhodou v Šebišovicích dozvěděl, že mezi rodinami Nytrových a Vrůblových panují prazvláštní vztahy.

Když se o věc začal blíže zajímat, tak zjistil, že manželka zavražděného udržuje s vrahem svého manžela milostný poměr a že jej k vraždě dokonce nabádala.

Po domluvě velitele četnické stanice s vedoucí silou pátrací stanice u okresního četnického velitelství v Moravské Ostravě vrchním strážmistrem Albínem Rožnovským se do případu zapojila i pátračka.

Následujícího dne došlo k zatčení Marie Nytrové a k jejímu výslechu vrchním strážmistrem Rožnovským. Přesto, že odmítala jakoukoliv spojitost s vraždou svého manžela, a dokonce popírala svůj v obci téměř všeobecně známý milostný poměr s Josefem Vrůblem, byla dodána do vyšetřovací vazby rovněž ve věznici českotěšínského okresního soudu.

Naproti tomu byl štábní strážmistr Klimsza úspěšnější. Dozvěděl se, totiž že manželé Nytrovi mají na svědomí řadu těžkých zločinů a že Nytrová navedla svého milence Vrůbla k zavraždění svého muže proto, aby se v něm zbavila nepříjemného svědka společně spáchaných zločinů.

Studiem spisů uložených ve spisovně četnické stanice stále svobodný štábní strážmistr Klimsza ubytovaný v tamních četnických kasárnách, spoustu dalších zajímavých skutečností.

V roce 1920 zemřel výměnkář Josef Vašek, který se vrátil v roce 1919 z legií a na naléhání Nytrových jim převedl svůj domek s tím, že v něm má doživotně zajištěn výminek a od té doby žil společně s Nytrovými pod jednou, původně svojí střechou.

Tehdy, v září roku 1920 přišla Nytrová na četnickou stanici a oznámila, že se Vašek, zřejmě pod vlivem hrůz zažitých na bojištích velké války, oběsil. Již tehdy byly četnictvem prošetřovány pověsti o tom, že Josef Vašek nezemřel smrtí přirozenou, avšak bez jakéhokoliv výsledku.

Když byla Nytrová jen tak mimochodem při svém dalším výslechu dotazována na podezřelou smrt výměnkáře Vaška, tak vrchnímu strážmistru Rožnovskému za přítomnosti štábního strážmistra Klimszy vypověděla, že to byl její muž, který Vaška zardousil a jeho mrtvolu pověsil na opasek, aby se zdálo, že spáchal sebevraždu.

Jak se štábnímu strážmistru Klimszovi podařilo dále zjistit, tak důvodem k odstranění výměnkáře Vaška bylo, že Nytrovi nebyli schopni Vaškovi zaplatit svůj dluh za na ně Vaškem převedený domek a pole. To bylo příčinou neustálých svárů mezi domkářem Vaškem a Nytrovými.

Případ pokračoval dále, když štábní strážmistr Klimsza zjisti, že ještě před tím, v době, když byl Vašek na frontě, zemřela za podivných okolností zemřela i Vaškova manželka Olena. Příčinou její smrti byla údajně otrava uhelnými plyny ve světnici, kterou Vašková obývala. Již tehdy v domě Vaškových bydleli Nytrovi.

Přesto, že nedokonalé spalování nekvalitního sirnatého uhlí bylo v době velké války příčinou řady úmrtí, našel štábní strážmistr Klimsza ve spise poznámku kolegy, který se tehdy případem zabýval, že v obci kolují zvěsti o tom, že Olena Vašková nezemřela přirozenou smrtí a zaznělo podezření, že byla Nytrovými otrávena. Usvědčující důkaz o tom se však tehdy kolegům nepodařilo získat. Ono v době velké války se na smrt člověka koukalo poněkud jinak…

A do třetice objevil štábní strážmistr Klimsza strohou poznámku, že Nytrovi mají na svědomí ještě třetí vraždu spáchanou v roce 1918.

Vzhledem k výše zjištěným skutečnostem byla Marie Nytrová dodána do vyšetřovací vazby ve věznici krajského soudu v Moravské Ostravě a vyšetřováním případů se nadále zabývala tamní pátrací stanice.

Štábní strážmistr František Klimsza obdržel zakrátko za svoje neobyčejně horlivé, neúnavné a důvtipné pátrání po několikanásobných pachatelích starých neobjasněných vražd pochvalné uznání udělené a vlastnoručně podepsané zemským četnickým velitelem v Brně generálem Vladimírem Putnou.     

četnická slavnostní se šavlí

 

Obálka knihy Případy z četnických zápisníků

 

Příspěvek byl zpracován podle knihy Michala Dlouhého PŘÍPADY Z ČETNICKÝCH ZÁPISNÍKŮ, vydané v Nakladatelství  Jindřich Kraus – Pragolinewww.jindrichkraus.cz Kniha je k dostání u všech knihkupců, rovněž na www.megaknihy.cz nebo www.kosmas.cz.  Kniha bude vydána i v elektronické podobě, stejně jako všechny, i již rozebrané tituly, které jsou k dostání na www.kosmas.cz

Další informace o autorovi se dozvíte na jeho webu www.cetnik-michal-dlouhy.cz nebo na facebooku Četník Michal Dlouhý či Spisovatel Michal Dlouhý.

AUTOR:   JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

FOTO:   archiv –  JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

 

Komentáře z facebooku