Zřícenina hradu Borotín

Borotín je zřícenina hradu asi jeden kilometr jihovýchodně od stejnojmenné obce v okrese Tábor.
Zřícenina nad Starozámeckým rybníkem v nadmořské výšce 500 metrů. U zříceniny je přilehlý barokní hospodářský dvůr Starý zámek, který je od roku 1963 chráněn jako kulturní památka.
Prvním majitelem hradu, který je znám od roku 1356, byl Mikuláš z Borotína. Rod pánů z Borotína po něm hrad vlastnil téměř sto let. Během husitských válek sídlil na hradě Mikuláš, který byl od roku 1426 husitským hejtmanem, ale později přešel na stranu císaře Zikmunda. Husitské vojsko proto Borotín v roce 1434 neúspěšně obléhalo.
Poté od roku 1446 hrad patřil Janu Malovci z Pacova a dalším příslušníkům jeho rodu. V toce 1613 ho získal Kryštof Vojkovský z Milhostic, ale protože se jeho synové účastnili stavovského povstání, byl hrad na počátku třicetileté války dobyt a pravděpodobně také vypálen císařským vojskem. Roku 1623 ho jako konfiskát koupila od královské komory Polyxena z Lobkovic, dle zápisů kronik, byl popisován jako pustý. Později opuštěný hrad sloužil jako zdroj snadno dostupného kamene. Současnou podobu zřícenina získala po památkových úpravách na začátku 80. let 20. století.

Hrad prošel složitým stavebním vývojem. Na místě bývalého předhradí stojí hospodářský dvůr. Příkop, který chránil jádro, byl poškozen vybudováním cesty při památkových úpravách.
Hradní jádro mělo polygonální půdorys, ze kterého předstupoval mohutný bergfrit v čele hradu. Jádro obepínal parkán, do kterého se z předhradí vstupovalo zaniklou věžovou branou. Bránu do vlastního jádra chránila menší okrouhlá věž. Palác, který stál na jižní straně jádra, je dochován jen zlomkovitě.
Během období pozdní gotiky bylo celé jádro obehnáno novým příkopem. Na východě byla postavena nová budova brány s řadou střílen a v jádře vznikly nové obytné budovy. Na počátku 16. století byl prostor parkánu za novou branou vyplněn dalším palácem, ze kterého se dochoval také otisk roubené komory. Tyto části spolu se zbytkem bergfritu představují nejlépe dochované části hradu.
Zřícenina hradu je veřejnosti dostupná, je tam nádherný výhled a zřejmě zde přespávají trempové, protože na místě jsou zbytky ohnišť. Je to romantické místo, kde moc lidí nechodí, pokud jdete ve všední den. O víkende chodí lidé kolem zříceniny a rybníku na vycházky

(JT), foto: Jana Tesaříková, text zdroj wikipedie

Komentáře z facebooku