Karlštejn: Gotický hrad střežící české korunovační klenoty

Hrad Karlštejn měl a má mimořádné postavení mezi našimi památkami. Panovnická rezidence v lesích u blízkého přemyslovského Tetína představovala nejen dobu Karla IV., ale i politickou, duchovní sílu a moc, kterou římský císař a český král v Evropě i českých zemích ztělesňoval.

HISTORIE HRADU

Hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena kaple sv. Kříže ve Velké věži.

Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let. Stavebně byl hrad po roce 1480 upraven pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16. století potom renesančně. Při poslední stavební úpravě z konce 19. století, vedené arch. Josefem Mockerem v duchu purismu, hrad získal dnešní vzhled.

Velmi působivé je zachované stupňovité uspořádání jednotlivých hradních budov. Od nejníže položených provozních částí předhradí, Studniční věže a purkrabského paláce stavba pokračuje majestátním pětipodlažním Císařským palácem a nad ním stojící Mariánskou věží. Na nejvyšším místě skalního ostrohu stavba hradu vrcholí monumentální, 60 m vysokou Velkou věží a systémem mohutného opevnění.

ZAJÍMAVOSTI

Hrad Karlštejn byl předlohou divadelní hry Noc na Karlštejně (autor Jaroslav Vrchlický), na jejíž náměty byl pod taktovkou Zdeňka Podskalského st. v roce 1973 natočen stejnojmenný hudební film.

Turisté nejezdí na hrad Karlštejn pouze za architekturou a historií, ale také za replikou svatováclavské koruny. České korunovační klenoty byly na hrad převezeny z bezpečnostních důvodů v době husitských válek a byly tu uloženy s několika přestávkami téměř 200 let.

Za vaši pozornost stojí původní nástěnná výzdoba ze 14. století, soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže, hradní studna či největší portrétní galerie českých panovníků v České republice.

AH

Zdroj: hrad-karlstejn.cz

Komentáře z facebooku