Nový výnos – Michal Dlouhý

Dnem zahájení činnosti pátracích stanic byly zrušeny evidence cikánů a potulných tlup vedené dosud na některých četnických stanicích. Důvodem k tomuto rozhodnutí bylo vydání zákona č. 117/1927 Sb. z. a n., o potulných cikánech ze dne 27. července 1927. K provedení uvedeného zákona ještě vydala vláda dne 26. dubna 1928 své nařízení č. 68/1928 Sb. z. a n.

Výnosem ministerstva vnitra č. 25.452/5 ze dne 16. května 1928 bylo policejním a politickým úřadům za součinnosti četnictva uloženo zpracování soupisu potulných cikánů, na základě kterého jim měly být vystaveny cikánské legitimace a kočovnické listy.

Z toho důvodu měly všechny četnické stanice nařízeno kontrolovat soustavně potulné cikány a informovat vždy řádně o jejich pohybu příslušné pátrací stanice. Povinnost kontroly potulných cikánů se samozřejmě týkala i pátracích stanic samotných.

Řádění potulných cikánských tlup se samozřejmě nevyhýbalo ani služebnímu obvodu kutnohorské pátrací stanice.

Fotografu strážmistru Oppeltovi byla v neděli 24. června 1928 přivedena strážmistry Josefem Kudlíkem a Františkem Mánkem z četnické stanice v Kutné Hoře skupinka pěti potulných cikánů z Růžičkovy tlupy, aby pořídil jejich fotografii pro potřeby rekogničního řízení s osobami poškozenými touto potulnou tlupou.

Z celkem devítičlenné tlupy se dvojici strážmistrů podařilo zadržet pouze pět jejích členů: Anežku Růžičkovou a jejího manžela Josefa Růžičku a tři jejich syny, Josefa, Jana a Karla.

Skupinka potulných cikánů

Pátrací stanice vedla v patrnosti dva případy krádeží drůbeže ze dne 9. června 1928, první spáchaný ku škodě dělníka Jaroslava Doležala z Kaňku č. p. 171, jemuž dvojice potulných cikánek odcizila ze dvora dvě slepice a druhý spáchaný ku škodě obuvníka Františka Tlamky rovněž z Kaňku č. p. 70, kterému byla ukradena jedna slepice a jeden kohout.

Šetřením četníků z kutnohorské četnické stanice bylo pouze zjištěno, že obě ženy přišly do Kaňku polní cestou od obce Grunty a po krádežích drůbeže se stejnou cestou vracely zpět, zřejmě do místa utáboření tlupy.

Potulná tlupa jako taková byla vypátrána až po několika dnech v táboře rozloženém za obcí Hořany, ve vzdálenosti necelých pět kilometrů od Kaňku. Nedaleko od jejich tábora bylo pod stromem objeveno peří ze slepic, a dokonce i péra z kohouta.

Kromě toho byl pátrajícím četníkům oznámen další případ krádeže 2 slepic, které se měla uvedená potulná tlupa dopustit v obci Dolany ležící zhruba jeden kilometr od cikánského tábora dne 14. června, a to ku škodě domkáře Jaroslava Výborného.

Až díky zásahu kutnohorské pátrací stanice se podařilo u obce Ratboř vzdálené dalších pět kilometrů od tábora dopadnout zbývající členy Růžičkovy tlupy: sestry Annu a Františku Růžičkovou a jejich bratry Štěpána a Jaroslava. I tato část potulné tlupy byla strážmistrem Oppeltem vyfotografována.

Poškození dělník Doležal a obuvník Tlamka z Kaňku dle předložených fotografií označili jako pachatelky krádeží drůbeže Anežku Růžičkovou a její dceru Františku. Z krádeže slepic u domkáře Výborného v Dolanech byly usvědčeny sestry Anna a Františka Růžičkovy.

Všechny tři usvědčené pachatelky byly dodány pro přestupek krádeže podle § 460 trestního zákona do vězení okresního soudu v Kutné Hoře a za své činy byly odsouzeny na tři týdny prostého vězení.

I po ukončení soupisu potulných cikánů a vydání cikánských legitimací a kočovnických listů trvala povinnost politickým úřadům vydávat cikánské legitimace potulným cikánům při dosažení věku 14 let a potulným cikánům starším 14 let, kteří cikánskou legitimaci doposud nemají.

Ústřední četnické pátrací oddělení v Praze mající za úkol řízení pátracích stanic a jednotné řízení pátrací služby u četnictva bylo pověřeno, aby vedlo v patrnosti i potulné cikány coby Ústředí pro evidenci potulných cikánů ve smyslu § 1 výše uvedeného vládního nařízení.

 V návaznosti na toto nařízení byly všechny informace o kontrolách potulných cikánů a jejich tlup prováděné četnictvem zasílány prostřednictvím jednotlivých pátracích stanic na Ústřední četnické pátrací oddělení do Prahy.

Ze soupisů pohybu cikánů a jiných kočovných tlup a hlášení jejich pohybu byly vyloučeni majitelé nezávadných cestovních zábavních podniků: kolotočů, houpaček, loutkových divadel, cirkusů a podobně, kteří mají předepsanou produkční listinu, splňují příslušné právní předpisy, a kteří nezneužívají svého oprávnění ke krytí potulného života a páchání trestných činů.   

Obálka knihy Kutnohorská pátračka opět zasahuje

 

Příspěvek byl zpracován podle knihy Michala Dlouhého KUTNOHORSKÁ PÁTRAČKA OPĚT ZASAHUJE, vydané nakladatelstvím Pragoline. Kniha je již téměř rozebrána a je ještě k dostání na www.kosmas.cz a www.megaknihy.cz a byla vydána i v elektronické podobě.  Další informace o autorovi se dozvíte na jeho webu www.cetnik-michal-dlouhy.cz nebo na facebooku Četník Michal Dlouhý či Spisovatel Michal Dlouhý.   

Nakladatelství  Jindřich Kraus – Pragolinewww.jindrichkraus.cz

AUTOR:   JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

FOTO:   archiv –  JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

 

Komentáře z facebooku