Thurisaz nejmocnější runa!

Tento týden jsem pro vás vytáhla runu jménem Thurisaz.

Jednoduše s touto runou máte moc čelit všemu, co vám může zkřížit cestu.

Tato runa vám dá sílu boje. Je to jedna z nejmocnější run, která se pojí s magickými silami. Představuje trn růže. Pomocí této runy runy vysíláte ochranné síly, které zničí vše, co by vám mohlo škodit. Je hodně silná, proto si musíte věřit a být silní jinak se vše obrátí proti vám.

Vytažení této runy je znamení, že se nevzdáte jen tak, abyste docílili výsledku, který je spravedlivý při křivdě či negativní situaci, kterou jste možná předchozí týden zažili. Tato runa předpovídá, že to co vám zkřížilo cestu se dá vašim vnitřním odhodláním a velkým bojem odstranit.

Tato runa tedy znamená těžký boj věští strasti, které vás čekají. Je potřeba velmi opatrného jednání před překážkou (nepříjemná schůzka, rozhovor, soud, která vás čeká). Lehkomyslnost vás semele. Je tedy nutné se připravit na boj.

Pokud řešíte trable v lásce počítejte s potížemi, zmatkem a také smůlou a toto nedokážete ovlivnit. Pokud je ve vztahu velká láska, vše překonáte.

V zaměstnání je potřeba udělat nepříjemné změny. Možná nechcete varovné signály vidět, ale nyní se to tak nakupí, že je přestanete přehlížet. Příjde to jak blesk z čistého nebe. Dle dávných legend je Thurisaz pásem blesku seslaného z nebe, a to světelným kladivem, jímž Thór odrážel rušivé útoky obrů. Proto jak rychle přijde, tak rychle odezní.

Vaše Yennefer

Komentáře z facebooku