Prolhaný pravda – Michal Dlouhý

Odpoledne 2. června 1931 upozornila Růžena Kuchařová z Čáslavi strážníka městské policejní stráže Jaroslava Onderku, že téhož dne těsně po obědě ji navštívil neznámý muž a projevil zájem o annoncovaný pronájem pokoje. Muž se vydával za Josefa Fišera, průvodčího na lokální dráze z Čáslavi do Třemošnice. Jelikož se Kuchařové zdál potenciální podnájemník svojí výřečností podezřelým, pokoj mu zatím nepronajala a nechala si do večera čas na rozmyšlenou, s tím, že se má zájemce přijít večer znovu zeptat. Vzápětí se vypravila na místní železniční stanici, kde zjistila, že zde žádný průvodčí Josef Fišer nepracuje.

Po tomto oznámení provedla čáslavská městská policejní stráž opatření, při němž byl o 9. hodině večerní údajný Josef Fišer při vyjednávání nájmu u paní Kuchařové zadržen.

Přítomnému nadstrážníkovi Karlu Novému muž stále tvrdil, že se jmenuje Josef Fišer, že pracuje jako průvodčí vlaků a na potvrzení pravdivosti svých slov předložil dělnickou legitimaci na uvedené jméno. Vzhledem k tomu, že nadstrážník po nahlédnutí do legitimace zjistil, že v ní byly přepisovány zapsané údaje, byl muž předveden na policejní strážnici.

Bývalý vůdce služebního psa Ady na kutnohorské pátrací stanici strážmistr Josef Oplištil do roku 1928 sloužil na čáslavské četnické stanici a v Čáslavi měl i svojí milou za kterou v době volna dojížděl. Poté, co odsloužil čtyřletou službu, k níž se zavázal při nástupu k četnickému sboru, požádal koncem roku 1929 o propuštění a jeho žádosti bylo počátkem roku 1930 vyhověno. V Čáslavi se poté oženil a byl zde přijat coby strážník k městské policejní stráži.

Ihned, jakmile byl zadržený muž přiveden na policejní strážnici, poznal v něm strážník Oplištil velmi nebezpečného podvodníka a bytového zloděje Pravdu. Josef Pravda byl veden v soustředěné evidenci trestných činů, kterou měl tehdejší strážmistr Oplištil na pátračce na starost, a za svojí trestnou činnost byl vícekrát potrestán, včetně opakovaně uloženého trestu těžkého žaláře.

Soustředěná evidence trestných činů

K mužově velkému překvapení, avšak i k překvapení svých kolegů, jej policejní strážník oslovil jako Josefa Pravdu.

Při výslechu prováděném dlouho do noci nadstrážníkem Novým Pravda alias Fišer tvrdil, že do Čáslavi nepřišel se žádnými nekalými úmysly.

Hned následujícího dne ráno obdržela kutnohorská pátrací stanice telefonickou zprávu od svého bývalého pracovníka o zadržení hledaného zločince Josefa Pravdy, který strážníkům stále lže jak je jeho zvykem.

Až při výslechu vedeném praporčíkem Eidlpesem Pravda doznal, že si od svého příjezdu do Čáslavi stačil omrknout místní obchody, z nichž by se tři daly velmi snadno „udělat“.  Tím potvrdil, že se velmi důkladně, jak to zločinci ostatně dělávají, seznamoval s místními poměry. Spolu s praporčíkem Eidlpesem přijel i nový pracovník pátračky – pomocná síla praporčík Václav Novotný. 

Růženu Kuchařovou zachránila před jistým okradením její prozřetelnost. Kdyby přijala údajného průvodčího z lokálky na byt, dožila by se určitě nehezké odměny. Kromě toho by bezpečnostní orgány měly nelehkou práci při pátrání po neznámém bytovém zloději.

Z právě vydaného Policejního oznamovatele bylo zjištěno, že je Josef Pravda hledán pro útěk z donucovací pracovny v Praze, kterého se dopustil dne 10. května 1931.

Hledaný Josef Pravda byl dodán do vazby krajského soudu v Kutné Hoře. Praporčík Novotný rozeslal na všechny pátrací stanice v Čechách pátrací oběžník informující o zatčení Josefa Pravdy s uvedením jeho popisu, s cílem zjistit i další trestné činy, kterých se od doby svého útěku z donucovací pracovny dopustil. Práce praporčíka Novotného záhy přinesla své plody. Pravda byl na základě obdržených odpovědí na rozeslaný pátrací oběžník usvědčen z dalších dvou podvodů a tří krádeží.

Obálka knihy Kutnohorská pátračka opět zasahuje

 

Příspěvek byl zpracován podle knihy Michala Dlouhého KUTNOHORSKÁ PÁTRAČKA OPĚT ZASAHUJE, vydané v Nakladatelství  Jindřich Kraus – Pragolinewww.jindrichkraus.cz Kniha je k dostání u všech knihkupců, rovněž na www.megaknihy.cz nebo www.kosmas.cz.  Kniha bude vydána i v elektronické podobě, stejně jako všechny, i již rozebrané tituly, které jsou k dostání na www.kosmas.cz

Další informace o autorovi se dozvíte na jeho webu www.cetnik-michal-dlouhy.cz nebo na facebooku Četník Michal Dlouhý či Spisovatel Michal Dlouhý.

AUTOR:   JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

FOTO:   archiv –  JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

Komentáře z facebooku