Věštba z run  (29. 11. 2023 – 05. 11. 2023)

Tento týden nám byla vytažena runa Othila, která znamená významově „Majetek“. Ten kdo má vlastní majetek, se tvrdí, že je svobodný člověk a může kdykoliv odcházet a vracet se zpět. Mít svou jistotu. Ale zase je zranitelnější, protože dům, byt nebo pozemek se zahradou nelze přemístit a musí se o půdu a majetek nejen finančně starat. Proto můj osobní názor je, nemít raději nic. Nebýt závislý na majetku.

Nyní jste na křižovatce rozhodnutí. Jakou z cest se máte vydat. Pokaždé u takového rozhodnutí, to znamená, že budete muset za sebou nechat i svou minulost nebo aspoň část. Není to lehké a každá cesta má své pro a proti. Cesta zpět již většinou není možná. Nebo možná je, ale opět od začátku musíte budovat. Zpomalte a nechte téci události a časem vám dojde jaké rozhodnutí uděláte a jaká cesta bude pro vás ta lepší. Vytvořte si odstup a nadhled.

Vaše Yennefer

Komentáře z facebooku